Jedan dan u životu poljoprivrednog savetodavca i kako APOLLO može da ga poboljša

Poljoprivredni savetodavci – Grčka
Georgios Savvidis je poljoprivredni savetodavac iz Pella, severna Grčka. On je jedan od tri savetodavca iz oblasti koji učestvuju u APOLLO projektu, sa nadom da će testirati usluge na svojim poljima pšenice i pamuka. Pitali smo ga o izazovima sa kojima se suočava iz dana u dan, i kakvu ulogu APOLLO aplikacija može da odigra kao deo njegovog alata.

Da li možete da opišete prosečan dan u životu poljoprivrednog savetodavca?

Poljoprivredni savetodavci su generalno trenirani agroekonomisti koji obezbeđuju savetodavne usluge poljoprivrednicima, koji poseduju ili rade u prodavnicama koje snabdevaju poljoprivrednike. Običan dan obuhvata terenski rad na poljima, diskusije sa poljoprivrednicima o problemima na biljkama i preporuke kako se izboriti sa njima. U okviru Poljoprivredne zadruge Pella, mi smo sprovodili Integrisan sistem upravljanja za breskve već nekoliko godina, tako da se mi bavimo problemima uzgajanja koristeći pristup koji je potpuniji i prijateljskiji prema životnoj sredini.

Credits: Giorgos SavvidisSa kakvom se vrstom problema susrećete na polju? Da li postoje jedan ili dva koji se ističu u vašem regionu?

Većina problema koji izazivaju biotički faktori se uspešno rešavaju na godišnjoj osnovi. Postoje neki izuzetci, kao što je bila pojava Taphrina gljivice (gljivica na biljci koja izaziva uvijanje lista na breskvama) koja utiče na biljke u oblasti u zadnje dve godine. Najveći problem sa kojim smo morali da se suočimo su nepovoljni vremenski uslovi, koji su osakatili proizvodnju biljaka. Što se tiče ratarskih kultura, imali smo veliki problem sa pamukovom sovicom, (Heliothis armigera), pre nekoliko godina, ali smo uspeli da neutrališemo pretnju.

Koje alate trenutno koristite da rešite probleme? Šta očekujete na koji način će ih APOLLO poboljšati?

Alati koje koristimo uključuju sledeće:

  • Polloprivredni izbinjivači za naš region koje obezbeđuje Ministarstvo razvoja poljoprivrede. Oni su otvoreni za sve, kroz vebsajt ministarstva i kroz druge poljoprivredne vebsajtove,
  • Observacije na polju sa redovnim posetama, što često oduzima puno vremena.

Način na koji rešavamo ozbiljne probleme kao što su bolesti ili štetočine je taj da pokušavamo da suzbijemo njihovu pojavu i sprečimo dalje širenje. Loša strana ove metode je ta da do momenta dok se mi umešamo, šteta je već načinjena. Kroz APOLLO projekat, nadamo se da ćemo sprečiti pijavljivanje na prvom mestu, i da ćemo intervenisati na na vreme i na efikasan način dok su još u malim količinama i mogu se kontrolisati. Dodatni bonus bi bila ušteda vremena jer ne bismo uvek morali da budemo fizički prisutni da proveravamo biljke na poljima.

„Potencijal da koristimo satelite kao podršku poljoprivredi je otvorilo nove horizonte koji se konstantno šire.“

Credits: Giorgos SavvidisŠta mislite da je bio najkorisniji napredak u poljoprivredi u poslednjih nekoliko godina?

Potencijal da koristimo satelite kao podršku poljoprivredi je otvorilo nove horizonte koji se konstantno šire. APOLLO je prvi primer takve vrste aplikacije koju omogućavaju upravo takve tehnologije.
Da li možete da se setite nekih alata koje savremeni poljoprivredni savetodavci moraju da koriste da bi ostali konkurenti. Kako se oni razlikuju od onih koje ste koristili u ranijim danima kada ste bili savetodavac?
Konkurentnost poljoprivrednog savetodavca prvo zavisi od efinasnog identifikovanja pojava na biljkama i drugo od intervencije na vreme. Stoga, bilo koji alat koji poboljšava ove sposobnosti je poželjan, pošto dozvoljava savetodavcu da „kupi vreme“ i da smisli kako problem može da se targetira za najbolje rezultate.
Postoji nekoliko alata kao što su ovaj na tržištu – i APOLLO će im se uskoro pridružiti – ali ovo nije bio slučaj oduvek. U prošlosti, savetodavac je morao da traži probleme biljaka lično, i da nađe rešenje problema i svoju lokaciju na polju bez ikakve naučne/ tehnološke pomoći.

Da li poljoprivredni savetodavci u vašem regionu imaju iskustva u metodama pametne poljoprivrede?

Da, mali procenat poljoprivrednih savetodavaca ima relevantno iskustvo, uglavnom u rasporedu navodnjavanja za kukuruz.

Šta vas je motivisalo da se uključite u APOLLO i da probate njegove usluge?

Želeo sam da imam alat koji bi mi pomogao da identifikujem probleme na biljkama pouzdano i brzo. Takođe je delovalo uzbudljivo da imam učešća u stvaranju takvog alata i da prvi vidim kako bi to funkcionisalo.

Fotografije:Giorgos Savvidis.