Šta APOLLO može da pruži poljoprivrednicima zapadne La Manče, Španija?

Naši partneri u La Mancha Oriental, Agrisat, govore o svom regionu i objašnjavaju kako će APOLLO pomoći lokalnim uzgajivačima da prevaziđu neke od glavnih izazova sa kojima se suočavaju.

1. Recite nam više o Agrisatu!

AgriSat je špansko MSP koje se nalazi u Albaset (Španija), i koje je osnovano u maju 2014, kao nusprodukt serije EU i nacionalnih projekata posvećenih razvoju i demonstraciji operativne upotrebe Observacija zemlje i GISa za upravljanje vodama i savetodavnih usluga na farmama. Mi posedujemo 20 godina iskustva u vodećim tehnologijama, što je podvrgnuto rigoroznom testiranju i primenjeno u obliku alata za donošenje odluka za operativno navodnjavanje i upravljanje farmom u širokom spektru životnih sredina. Naša misija je da ovo znanje i alate koji su laki za korišćenje napravimo široko dostupnim u sektorima vode i poljoprivrede, i na taj način da pomognemo poljoprivrednicima da uštede vodu, energiju i inpute i da istovremeno održavaju ili povećavaju prinose i na taj način povećaju profitabilnost farme u opštem kontekstu održive poljoprivrede.
U APOLLO projektu, mi smo odgovorni za zajednično stvaranje usluga uz pomoć korisnika, kao i za pilot implementaciju platforme u Španiji. 20 poljoprivrednika iz našeg regiona učestvuju u APOLLO pilotu.

2. Šta čini La Mancha Oriental region jedinstvenim sa poljoprivredne tačke gledišta?

Istočna Mancha se nalazi na jugoistočnom delu platoa koji je 600-800 metara iznad nivoa mora. Venci planina koji okružuju ovo područje su mač sa dve oštrice: dok s jedne strane štite region od štetnih oluja, one s druge strane donose ekstremne temperature i zimi i leti, i prouzrokuju suve, aridne uslove u ovoj oblasti. Kao rezultat ovih geofizičkih i klimatskih osobina. mnoge biljke iz ove oblasti koje dobijaju dovoljno kiše se intenzivno uzgajaju. Ovo uključuje žitarice (pšenicu, ječam itd.), mahunarke (grašak, gorka grahorica itd.) i drvenasta biljke kao što su grožđe i lešnici. Dodatno, ova oblast favorizuje uzgajanje šafrana, koji je poznat po svom kvalitetu u celom svetu. Ova oblast podržava 100,000 Ha navodnjavanog zemljišta, koje se obazbeđuje vodom koja se ispumpava iz vodonosača iz raznih bunara.

Credits: Vicente Bodas3. Kakav je tipičan profil La Mancha Oriental poljoprivrednika?

Tipični poljoprivrednici u ovoj oblasti su muškarci i žene između 40 i 45 godina starosti .Farme su veličine između 10 i 30 Ha, sa prosečnom veličinom polja od 2 Ha. Glavne biljke koje se uzgajaju u La Mancha oblasti su kukuruz, zimska pšenica, kineski i ljubičasti beli luk, vinsko grožđe, lešnici i maslinke.

4. Da li poljoprivrednici u La Mancha oblasti imaju iskustvo u metodama pametne poljoprivrede?

Da, neki od naših poljoprivrednika koriste metod pametne poljoprivrede već nekoliko godina. Popularni primeri uključuju raspored navodnjavanja, sistem monitoringa biljaka (potrebe za vodom i hranljivim namirnicama) i- u skorašnje vreme – sisteme za pozicioniranje, samohodna vozila, metode monitoringa prinosa biljaka i sl. Informacije koje se dobijaju iz satelita za Observacije Zemlje se koriste zadnjih 20 godina da bi se kontrolisala izvlačenja vode u većem delu oblasti. U skorašnje vreme, podaci Observacija Zemlje se koriste za operacije upravljanja na farmama kao što su navodnjavanje i đubrenje.
Dve najvažnije prepreke koje stoje na putu većeg usvajanja tehnologije su sledeće: (1) prostup samoj tehnologiji, koja se najčešće svodi na visoke troškove; i (2) nedostatak znanja o upotrebi takvih tehnologija. Ovo drugo počinje da se menja kako više poljoprivrednika postaju svesni toga koliko mogu da urade sa novim i postojećim tehnologijama.
APOLLO može da pomogne poljoprivrednicima tako što će obezbediti priuštive alate i tehnologije koje se lako koriste koje im mogu pomoći da donose bolje informisane odluke u vezi sa zadacima koji se moraju uraditi na biljkama u različita vremena u toku ciklusa rasta.

Credits: Vicente Bodas5. Zašto su španski poljoprivrednici odabrali da se uključe u APOLLO projekat?

Poljoprivrednici u La Mancha regionu vide svoje učešće u APOLLO projektu kao šansu da poboljšaju svoje razumevanje o tome kako nove tehnologije mogu da poboljšaju njihovo donošenje odluka u poslu, i da im eventualno uštedi vreme i novac.

6. Ima li neke posebne koristi koje APOLLO usluge mogu da donesu u La Mancha region

APOLLO četiri usluge mogu da obezbede poljoprivrednicima u La Mancha regionu brojne koristi, a mnoge imaju veze sa prevazilaženjem ovih lokalnih izazova:

  • Raspored oranja: Iako su padavine u ovoj oblasti generalno retke, ponekad ih ima u skromnim veličinama u ključnim momentima u toku godine, npr. u toku sejanja žitarica. Ova usluga će omogućiti poljoprivrednicima da planiraju oranje pre sejanja u najpogodnijem trenutku za zemljište na datoj parceli. Dodatno, oni će biti u stanju da naprave raspored oranja za celu farmu na osnovu APOLLO preporuka.
  • Raspored navodnjavanja: Iako u La Mancha regionu dominiraju biljke koje se hrane kišom, i vodni resursi su ograničeni, postoji ograničen broj navodnjavanih farmi u našem regionu. APOLLO alati mogu da pomognu u upravljanju ograničenim vodnim resursima i optimizaciji vode koja se koristi na navodnjavanim usevima.
  • Monitoring rasta biljaka: Informacije o statusu zdravlja i ishrane biljaka je suštinski kako bi se dobio dobar prinos i kvalitet koji se prenose na ekonomske benefite. Ova APOLLO usluga osigurava da poljoprivrednici imaju pristup ovim informacijama za svoje biljke, dok im to istovremeno pomaže da donose odluke kada je reč o primeni tretmana zaštite biljaka.
  • Procena prinosa biljaka : Ova APOLLO usluga je posebno interesantna kada je reč o planiranju logistike žetve, pošto je u mnogim slučajevima ovo dodatno opterećenje za poljoprivrednike. Izračunavanje veličine žetve može da pomogne poljoprivrednicima da donesu odluke o veličini i broju vozila koji moraju biti dostupni za transport biljaka, na primer, i na destinaciju žetve ( da li da iznesu na tržište ili da ga skladište).

APOLLO piloti su već na putu u La Mancha Oriental regionu. Prvi rezultati pilota će biti iskomunicirani u ranu jesen.

Image credits: Vicente Bodas.

*Inicijativa koja je pod okriljem dugogodišnjeg projekta ERMOT koji udruženo finansiraju poljoprivrednici, regionalne vlasti i Autoriter rečnog korita.
**Uveden kroz EU projekte PLEIADeS, SIRIUS i FATIMA, i nacionalne projekte kao što je HERMANA.