Κατεβάστε το έντυπο και το φυλλάδιο του APOLLO!

Το έντυπο και το φυλλάδιο του APOLLO διαθέσιμα για να τα κατεβάσετε!

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το 8-σέλιδο έγχρωμο έντυπο και το τρίπτυχο φυλλάδιο είναι πλέον διαθέσιμα για να τα κατεβάσετε!

Το έντυπο του APOLLO προσφέρει χρήσιμη ενημέρωση για τους στόχους μας, τις υπηρεσίες και τις πιλοτικές εφαρμογές μας, περιγράφει τους λόγους για τους οποίους μας ενδιαφέρει να διαθέσουμε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη γεωργία ακριβείας σε ιδιοκτήτες μικρών αγροκτημάτων μέσω καινοτόμων τεχνολογιών τηλεπισκόπησης.

Το φυλλάδιο του APOLLO παρουσιάζει μια ανασκόπηση των προσβάσιμων, οικονομικών και εύχρηστων υπηρεσιών του APOLLO και των πιλοτικών περιοχών επί των οποίων θα δοκιμαστούν.
Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο και το φυλλάδιο από τους παρακάτω συνδέσμους: