Οι υπηρεσίες του APOLLO είναι διαθέσιμες για τους δοκιμαστικούς χρήστες!

Από αυτόν τον μήνα και έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, οι υπηρεσίες του APOLLO θα δοκιμάζονται επί του πεδίου από δοκιμαστικούς χρήστες, ως μέρος της πιλοτικής φάσης του έργου. Αυτή η συναρπαστική εξέλιξη αποτελεί ορόσημο στην ανάπτυξη των υπηρεσιών και προλειαίνει το έδαφος για την μελλοντική τους εξέλιξη.

Η πρώτη γεωργική περίοδος θα προετοιμάσει το έδαφος για την 2η γεωργική περίοδο εντός του 2018 και την οριστικοποίηση των υπηρεσιών που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2019.

Η πιλοτική φάση του APOLLO είναι μια διαδικασία συν-δημιουργίας μεταξύ των καλλιεργητών, των συμβούλων και της ομάδας του APOLLO. Στη διάρκειά της θα δοκιμαστούν και θα επικυρωθούν στο πεδίο οι αρχικές εκδοχές των υπηρεσιών στην Ελλάδα, στη Σερβία και στην Ισπανία. Κάθε πιλοτική περιοχή έχει τα δικά της περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά καθώς και τη δική της αγροτική παράδοση και οι υπηρεσίες θα δοκιμασθούν τόσο σε αρδευόμενες όσο και σε μη αρδευόμενες καλλιέργειες.

Το πρόγραμμα APOLLO έχει στόχο να αναπτύξει αποτελεσματικές, εύχρηστες, αλλά και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς ουσιαστική εμπλοκή των αγροτών και συμβούλων, οι οποίοι θα δοκιμάσουν τις υπηρεσίες σε πραγματικές συνθήκες. Έτσι, όχι μόνο θα δοκιμάζονται και θα βελτιώνονται συνεχώς οι υπηρεσίες, αλλά οι πιλοτικοί/δοκιμαστικοί χρήστες θα εκπαιδεύονται (δωρεάν) και θα ενημερώνονται ώστε να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία του APOLLO προς όφελος των αγροκτημάτων τους.
Η συμμετοχή στην πιλοτική φάση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους αγρότες και τους γεωργικούς συμβούλους να συμμετάσχουν στη δημιουργία νέων υπηρεσιών, που θα είναι ‘κομμένες και ραμμένες’ για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Το πρόγραμμα APOLLO έχει σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες τόσο στους αγρότες όσο και στους γεωργικούς συμβούλους, καθώς και πιο εξειδικευμένα δεδομένα (όπως, π.χ., Δείκτης Βλάστησης Κανονικοποιημένης Διαφοράς NDVI, βιομάζα, πληροφορίες για την υγρασία του εδάφους, κλπ.) στους γεωργικούς συμβούλους. Με το APOLLO, τα οφέλη των συστάσεων που θα προκύπτουν από τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα υπερτερούν του κόστους τους, διότι το APOLLO θα διατίθεται σε πολύ ανταγωνιστική τιμή.

Οι πιλοτικές δραστηριότητες του APOLLO κατά την πρώτη γεωργική περίοδο θα καλύψουν ένα φάσμα καλλιεργειών στις πιλοτικές περιοχές, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Μάιος-Σεπτέμβριος 2017
Πιλοτικό Πρόγραμμα Χώρα Καλλιέργεια
Αγροτικός Συνεταιρισμός Πέλλας Ελλάδα
 • Βαμβάκι
 • Σκληρός σίτος
Δήμος Ruma Σερβία
 • Κριθάρι
 • Καλαμπόκι
 • Ηλίανθος
 • Σακχαρότευτλα
 • Χειμερινός σίτος
 • Σόγια
Ανατολική La Mancha Ισπανία
 • Καλαμπόκι
 • Χειμερινός σίτος
 • Κινέζικο σκόρδο
 • Ιώδες σκόρδο
 • Σταφύλια οινοποίησης
 • Αμυγδαλιές
 • Ελαιόδεντρα

Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εγγραφείτε εδώ για να γίνετε δοκιμαστικός χρήστης ανά πάσα στιγμή.

Ακολουθήστε μας:

Twitter: @APOLLO_Agri
Facebook
Γίνετε συνδρομητής στο ενημερωτικό μας δελτίο

Γίνετε δοκιμαστικός χρήστης.