Παραγωγοί, σύμβουλοι και συνεταιρισμοί καθοδηγούν τις επερχόμενες υπηρεσίες του APOLLO

Εξήντα περίπου παραγωγοί, σύμβουλοι και εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών από τον Δήμο Ruma και την ευρύτερη περιοχή του, συναντήθηκαν με τους εταίρους του APOLLO για να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με την ιδέες πάνω στις οποίες βασίζεται το έργο, καθώς και των μελλοντικών του υπηρεσιών, ως μέρος της διαδικασίας διαβούλευσης με τους χρήστες που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του έργου. 

Ο Ugljesa Trkulja από την Αγροτική Ένωση του Δήμου Ruma και οι Dragutin Protic και Milan Kilibarda, από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, ηγήθηκαν ενός διαδραστικού εργαστηρίου με τους συμμετέχοντες την 29η Ιουλίου 2016. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσει τις ιδέες του έργου APOLLO σε παραγωγούς, συμβούλους και συνεταιρισμούς του Δήμου Ruma, να τους ενημερώσει σχετικά με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων στη γεωργία και να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία των υπηρεσιών του έργου APOLLO.

Οι γενικές γραμμές του APOLLO παρουσιάστηκαν τόσο από την πλευρά του πιλοτικού εταίρου (UPOR) όσο και από την πλευρά του τεχνικού εταίρου (UBFCE). Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας οι παραγωγοί, οι σύμβουλοι και οι εκπρόσωποι των συνεταιρισμών είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους για τις κεντρικές ιδέες του APOLLO και να θέσουν ερωτήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί είχαν μετά την ευκαιρία να εξετάσουν ορισμένα δεδομένα και προϊόντα επίδειξης επί των δικών τους αγροτεμαχίων. Το υλικό της επίδειξης συνίστατο σε πρόσφατα δεδομένα του Sentinel-2 data καθώς και ορισμένους προερχόμενους από αυτά δείκτες βλάστησης, που είχαν προετοιμαστεί ειδικά για την εκδήλωση.

Η συνάντηση στο Δήμο Ruma είναι ένα μόνον παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι παραγωγοί και γεωργικοί σύμβουλοι συμμετέχουν στην ανάπτυξη των υπηρεσιών του APOLLO. Αν είστε παραγωγός ή γεωργικός σύμβουλος, μοιραστείτε μαζί μας τις απόψεις σας, or εγγραφείτε ως δοκιμαστικοί χρήστες των υπηρεσιών μας.