Συνέντευξη με τη συντονίστρια του έργου APOLLO, Μάχη Συμεωνίδου

Το έργο APOLLO συντονίζεται υπό τη DRAXIS Environmental Technologies, μια ΜμΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα.
Η Μάχη Συμεωνίδου είναι η συντονίστρια του APOLLO και έμπειρη γεωπόνος και ειδικευμένη αγρο-οικονομολόγος. Στην συνέντευξη αυτή παρουσιάζει την δική της άποψη για την εφαρμογή του έργου APOLLO και του οράματός του για το μέλλον.

1. Τι είναι το έργο APOLLO και ποιοι ωφελούνται από αυτό;

Το έργο APOLLO είναι ένα καινοτόμο έργο Έρευνας και Ανάπτυξης συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, το οποίο υλοποιούν εταίροι από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του έργου είναι να φέρει τα πλεονεκτήματα της γεωργίας ακριβείας στους παραγωγούς μέσω οικονομικώς προσιτών υπηρεσιών ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο APOLLO εκμεταλλεύεται διάφορα οφέλη υπηρεσιών γεωργικών πληροφοριών που βασίζονται σε δεδομένα Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, όπως τα παρεχόμενα από το Πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπηρεσίες που θα προκύψουν από το APOLLO έχουν ως κοινό-στόχο τους ιδιοκτήτες μικρών αγροκτημάτων, τις αγροτικές ενώσεις και τους γεωργικούς συμβούλους.

2. Ποιο είναι το όραμα του έργου;

Το όραμα του APOLLO είναι να ανοίξει την αγορά της γεωργίας ακριβείας καθιστώντας οικονομικώς προσιτές και φιλικές προς τους χρήστες τις συμβουλευτικές γεωργικές υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις μέσω παρακολούθησης της ανάπτυξης των καλλιεργειών τους, της παροχής συμβουλών για τη σωστή στιγμή άρδευσης και οργώματος των αγρών τους και για τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό του μεγέθους της συγκομιδής τους. Τελικώς, οι παραγωγοί αυξάνουν την κερδοφορία τους και την ανταγωνιστικότητά τους, αφού η χρήση του APOLLO οδηγεί σε υψηλότερες αποδόσεις και μειωμένες εισροές.

3. Πώς θα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή το έργο APOLLO οι ιδιοκτήτες μικρών αγροκτημάτων για να αντιμετωπίσουν πραγματικές προκλήσεις;

Οι ιδιοκτήτες μικρών αγροκτημάτων θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση και να επωφελούνται από τις υπηρεσίες του έργου APOLLO σε όλα τα στάδια της καλλιεργητικής περιόδου. Το APOLLO δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να παρακολουθούν την πρόοδο της ανάπτυξης των καλλιεργειών τους και να λαμβάνουν μέτρα ώστε να αντιμετωπίζουν τις διάφορες εν δυνάμει απειλές, όπως, π.χ., την υποβάθμιση του εδάφους, καθώς και να αναγνωρίζουν την ύπαρξη πιθανών προβλημάτων στον αγρό (π.χ. την παρουσία επιβλαβών οργανισμών) σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Οι υπηρεσίες του APOLLO αφορούν τέσσερα ζωτικής σημασίας θέματα: προγραμματισμός οργώματος, προγραμματισμός ποτίσματος, παρακολούθηση ανάπτυξης καλλιέργειας και την εκτίμηση απόδοσης καλλιέργειας. Μέσω της χρήσης των υπηρεσιών του APOLLO οι παραγωγοί θα βελτιώσουν τη στρατηγική διαχείρισης του αγροκτήματός τους και θα ωφεληθούν τόσο από οικονομική άποψη όσο και στη δουλειά τους στον αγρό.

4. Πώς και πότε θα έχουν οι παραγωγοί τη δυνατότητα της πρόσβασης στις υπηρεσίες του APOLLO;

Οι πρώτες υπηρεσίες του APOLLO εγκαινιάζονται τον Απρίλιο 2017. Οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες στην διαδικτυακή πλατφόρμα του APOLLO ή/και μέσω εφαρμογών κινητών συσκευών, π.χ. κινητών τηλεφώνων/ταμπλετών. Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν πρώτοι τις υπηρεσίες του APOLLO εάν εγγραφούν ως δοκιμαστικοί χρήστες.