Το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Βιέννης (TU-WEIN) διοργανώνει το 4ο Εργαστήριο Δορυφορικής Επικύρωσης και Εφαρμογής Υγρασίας Εδάφους

Το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Βιέννης (TU-WEIN), εταίρος της κοινοπραξίας APOLLO, διοργανώνει το 4ο Εργαστήριο Δορυφορικής Επικύρωσης και Εφαρμογής Υγρασίας Εδάφους και το Εργαστήριο Χρηστών Δεδομένων Υγρασίας Εδάφους CCI στη Βιέννη της Αυστρίας. Τα εργαστήρια θα γίνουν μεταξύ 18ης και 20ης Σεπτεμβρίου 2017.

Εργαστήριο Δορυφορικής Επικύρωσης και Εφαρμογής Υγρασίας Εδάφους
Το Εργαστήριο Δορυφορικής Επικύρωσης και Εφαρμογής Υγρασίας Εδάφους συγκεντρώνει ειδήμονες από όλον τον κόσμο που θα συζητήσουν και θα συμφωνήσουν επί των πρόσφατων μεθοδολογικών εξελίξεων στην ανάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογή παγκόσμιων δορυφορικών δεδομένων υγρασίας εδάφους.
Το εργαστήριο αποτελεί συνέχεια των εργαστηρίων που οργανώθηκαν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος στο Frascati (Ιταλία, 2013), στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών των Κάτω Χωρών στο Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες, 2014) και στο Ξενοδοχείο Millennium Broadway στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ, 2016).
Ο κύκλος των εργαστηρίων θεωρείται μοναδικός καθώς συγκεντρώνει χρήστες και υπεύθυνους ανάπτυξης δορυφορικών δεδομένων υγρασίας εδάφους ώστε να εστιάσουν τόσο στην προέλευση όσο και στη διερεύνηση των δεδομένων υγρασίας εδάφους από αποστολές παθητικών ή ενεργητικών δορυφόρων μικροκυμάτων (SMAP, SMOS, ASCAT, AMRS-2, Sentinel-1 και άλλων αποστολών «κληροδοτημάτων» – legacy mission).

Εργαστήριο Χρηστών Δεδομένων Υγρασίας Εδάφους CCI
Το Εργαστήριο Χρηστών Δεδομένων Υγρασίας Εδάφους CCI έχει παρόμοια σκοπιμότητα, αλλά εστιάζει στους χρήστες των προϊόντων Δεδομένων Υγρασίας Εδάφους CCI. Προσκαλούνται χρήστες από οποιαδήποτε περιοχή σχετικών εφαρμογών να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους σχετικά με τα δεδομένα και να μοιραστούν ιδέες για βελτιώσεις στα μελλοντικά προϊόντα. Το Εργαστήριο Χρηστών Δεδομένων Υγρασίας Εδάφους CCI οργανώνεται εντός του πλαισίου του έργου Υγρασίας Εδάφους της Πρωτοβουλίας Κλιματικής Αλλαγής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA).
Για περισσότερες πληροφορίες, προθεσμίες εγγραφών, κόστους και άλλες λεπτομέρειες για τα εργαστήρια, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο: 4th Satellite Soil Moisture Validation and Application Workshop and the CCI Soil Moisture User Workshop.

Ημερομηνίες:
18η Σεπτεμβρίου: Εργαστήριο Χρηστών Δεδομένων Υγρασίας Εδάφους CCI
19η – 20η Σεπτεμβρίου 2017: 4ο Εργαστήριο Δορυφορικής Επικύρωσης και Εφαρμογής Υγρασίας Εδάφους
Τόπος:
Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Βιέννης
Gußhausstraße 27-29, 1040 Wien, Austria

Ο Ρόλος του TU-WEIN στο Έργο APOLLO
Η ερευνητική ομάδα τηλε-αισθητήρων (TU RS) του Τμήματος Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής (GEO), υπό την επίβλεψη του Dr Wolfgang Wagner, ηγείται της επικύρωσης της Δορυφορικής Παρατήρησης της Γης και των επιχειρησιακών δεδομένων πιλοτικών δραστηριοτήτων.
Μάθετε περισσότερα περί του TU-WEIN εδώ.