“APOLLO” PLATFORMA JE SKORO SPREMNA DA BUDE OBJAVLJENA. ZAVIRITE TAJNO U GLAVNE KARAKTERISTIKE!

Evo da zavirimo u “APOLLO-vu” servisnu platformu, koju farmeri u “APOLLO-vim“ pilot-područjima već testiraju. Planirano je da se platforma objavi široj publici kroz nekoliko meseci.

Tokom tri godine “APOLLO” tim je radio uz farmere i stručnjake za poljoprivredu kako bi razvio platformu pogodnu za poljoprivredne profesionalce. Danas mi prvi put ekskluzivno zavirujemo sa vama u “APOLLO” platformu.

Suštinski, “APOLLO” je zasnovan na kompleksnim inputima “Copernicus” podataka, lokalnih modela vremena i poljoprivrednih modela. Sa svoje strane, “APOLLO” pruža farmerima i poljoprivrednim savetnicima informacije koje su lako primenljive za njihove dnevne aktivnosti u upravljanju poljima.

Pano

APOLLO platform dashboard„APOLLO” platforma – glavni pano

Ekran panoa prikazan iznad daje korisniku pregled svih njenih/njegovih registrovanih useva, kao i uočljive ikone koje predstavljaju upozorenja u vezi svake usluge “APOLLO-a”. Korisnik može da izabere polje koje ona/on želi da vidi uz samo jedan klik.

„APOLLO” platforma – glavni pano: pregled useva

Kada se bira specifičan usev iz panoa, korisnik može da vidi više detalja o svojim usevima, uključujući sva obaveštenja koja možda zahtevaju posebnu pažnju. U primeru pokazanom iznad, nema obaveštenja za korisnika.

Raspored oranja
Pošto je izabrao usev za proveru, korisnik ima opciju da izabere specifične informacije u vezi usluge iz padajućeg menija.

“APOLLO” platforma – usluga rasporeda oranja

U gornjem primeru, korisnik je odabrao da proveri vlagu zemljišta polja pamuka. Ova informacija se prezentuje kao prekrivanje na satelitskom snimku polja. Nivo vlažnosti je prikazan na nivou sub-parcele. Na ovom primeru, tri različite nijanse narandžaste boje odslikavaju različite nivoe vlažnosti na celom polju. Crveno predstavlja područja gde je vlažnost zemljišta najviša, tamnije narandžasto predstavlja područja gde je zemljište manje vlažno (ali je vlažnost i dalje dosta visoka) a svetlo narandžasto pokazuje područja sa najmanje vlažnosti. Korisnici mogu da kliknu bilo gde na mapi da bi se prikazala vrednost vlažnosti zemljišta na toj tački. Pored mape polja sa označenom vlagom zemljišta su prikazani lokalizovani vremenski parametri tako grafički prikazani da pokazuju promene tokom vremena. Korisnik može da odabere sa spiska parametara uključujući temperaturu. Kombinacija vlažnosti zemljišta i vremena omogućava korisniku da donese odluku o tome kada i gde da navodnjava na bazi prikupljenih informacija.

Uz nov pregled u realnom vremenu, farmeri imaju pristup i istorijskim informacijama koje se pružaju na grafikonu (prikazane su ispod mape na gornjem primeru).

Uz ove snimke na ekranu smo samo zavirili u to kako izgleda “APOLLO” platforma i neke od njenih glavnih karakteristika. “APOLLO” platforma će biti na raspolaganju široj javnosti za samo nekoliko meseci.

Ostanite uključeni da biste naučili više o puštanju za širu javnost i više novosti u vezi “APOLLO-a”.