Аутор: Nefeli Politi-Stergiou

JAKO PRISUSTVO “APOLLO-A” NA VELIKIM DOGAĐAJIMA

“APOLLO” tim blisko sarađuje sa farmerima na obezbeđivanju usluga koje će im pomoći da postignu više u svojim svakodnevnim zadacima. Farmeri su na prvom mestu napora “APOLLO-a” za razvoj, koji imaju za cilj da im efikasno donesu koristi od satelitskih tehnologija. Od početka projekta, stručnjaci iz tima “APOLLO-a” su učestvovali u mnogim međunarodnim i domaćim događajima kako bi razmenili iskustva sa profesionalnim farmerima iz cele Evrope, ostali na čelu tehnoloških dostignuća i informisali zajednicu o “APOLLO” konceptu.

2017. je bila značajna godina za “APOLLO” po pitanju dostignuća. Konzorcijum je učestvovao na 12 događaja u prvih šest meseci i “APOLLO” je nastavio da pokazuje jako prisustvo na domaćim i međunarodnim događajima u Evropi i čak i u S.A.D.-u, prezentujući svoje usluge i tehnička dostignuća.
“APOLLO” je predstavljen na ukupno 20 većih konferencija i radionica, zaključujući tako vrlo produktivne dve godine aktivnosti i utirući put za ono što dolazi. Ti događaji su bili velika prilika za predstavnike “APOLLO-a” da imaju plodne razmene sa profesionalcima iz poljoprivrednog sektora i da dobiju korisne uvide u poljoprivredne krajeve po Evropi i dalje po pitanju tekućih potreba, praksi i trendova.

Neki od većih događaja u kojima je “APOLLO” bio predstavljen tokom druge godine projekta obuhvataju:

11. “Evropska Konferencija o Preciznoj Poljoprivredi” (“ECPA 2017”), 16.-20. Juli, Edinburg, Ujedinjeno Kraljevstvo
“ECPA” je renomirana konferecija o preciznoj poljoiprivredi, koja privlači globalnu publiku. Povezujući se sa temom sa prošlogodišnje konferencije “Inoviranje putem Istraživanja” bio je predstavljen napredak “APOLLO-a” u preciznoj poljoprivredi. “APOLLO-v” partner “AgriSat” je bio bronzani sponzor i imao je jako prisustvo na događaju, dok su partneri sa Poljoprivrednog Fakulteta u Atini predstavili svoju naučnu publikaciju “Zahtevi korisnika za savetodavnu platformu zasnovanu na satelite”.

InfoAg2017, 25.-27. Juli 2017., St. Louis, Misuri, S.A.D.
“APOLLO” je bio prisutan na jednoj od najbolje posećenih poljoprivrednih konferencija na svetu. “InfoAG” se usredsređuje na praktične primene precizne poljoprivrede i, predstavljajući projekat, “AgriSat” je iskoristio priliku da napravi mrežu savetnika za useve i poslova vezanih za poljoprivredu iz celog sveta.

4. “Radionica o satelitskom vrednovanju vlažnosti zemljišta i primeni” i “Radionica za korisnike CCI vlažnosti zemljišta”, 18.-20. septembar, Beč, Austrija
Konzorcijumski partner – Tehnološki Univerzitet Beča je uspešno organizovao zajednički događaj kombinujući “Radionica o satelitskom vrednovanju vlažnosti zemljišta i primeni” i “Radionica za korisnike CCI vlažnosti zemljišta” u Beču, od 18.–20. septembra. Događaj je privukao 110 gostiju iz 21 zemlje i usredsređivao se na najnovija dostignuća u satelitskom vrednovanju vlažnosti zemljišta.

“BioFest 2017”.: Internacionalni festival organskih proizvoda, 11.-13. oktobar 2017, Subotica, Srbija
“BioFest” je bio sjajna prilika za predstavnike “APOLLO-a” da u našoj pilot-zemlji Srbiji predstave “APOLLO” usluge farmerima organskih proizvoda iz Srbije i drugih zemalja.

“Talinska nedelja svemira”, 3.-9. novembar, Talin, Estonija
“APOLLO” konzorcijum je imao veliku čast da bude pozvan da predstavi projekat kao “Horizon 2020” primer najbolje prakse na “Talinsku nedelju svemira”, održanoj pod pokroviteljstvom Estonskog predsedavanja Evropskog Saveta. Naš naučni savetnik, Dr Stelios Kotsopoulos, je predstavio projekat, ističući kako ima za cilj da pruži koristi satelitskih tehnologija malim i velikim farmama da bi im pomogao da poboljšaju upotrebu svoje poljoprivredne i finansijske resurse.

Radionica “Copernicus za poljoprivredu, industriju”, 5. februar 2018., Brisel, Belgija
“APOLLO” je izabran kao jedan od tri najvažnija komercijalnih projekta u oblasti svemira i predstavila ga je “Istražna Izvršna Agencija” tokom radionice “Copernicus za Poljoprivredu”. Ovaj događaj na visokom nivou je imao za cilj da ukaže na moguću ulogu privatnog sektora kod rešenja kao podršku krajnjim korisnicima u poljoprivredi na međunarodnom i Evropskom nivou i na nivou država-članica.

Šta je sledeće za “APOLLO”?
Tek smo skoro na pola 2018. a godina već ima izgleda da bude puna izazova. “APOLLO” tim nastavlja da sarađuje blisko sa farmerima da bi se razvila najbolja moguća rešenja za svakodnevne izazove u poljoprivredi. U jesen se očekuje da naši pilot-farmeri obezbede početne rezultate iz prve ovogodišnje sezone uzgoja, koja se završava.
Biće nam zadovoljstvo da Vas vidimo na nekom od narednih događaja na kojima “APOLLO” tim namerava da učestvuje i da diskutujemo o Vašim potrebama i kako “APOLLO” može da pomogne. Dakle, možete da ostanete uključeni i da nas pratite na našim društvenim mrežama da biste saznali gde ćemo biti prisutni i šta će biti naš sledeći događaj.

KOLIKO SU ZDRAVI USEVI KOJE UZGAJATE? “APOLLO” MOŽE DA VAM POMOGNE DA TO SAZNATE

Uzgoj zdravih biljaka je vrhunski prioritet za svakog farmera i poljoprivrednog savetnika, a to znači stalni pregled na zdravlju sadnica da bi se problemi uočili što je ranije moguće. Čak i na malim farmama to nije lak zadatak – i on postaje rastuće izazovan na većim područjima.

Farmeri moraju da vrše redovnu proveru zdravlja useva koje uzgajaju. Posmatranje rasta i zdravlja biljaka tokom biološkog ciklusa obezbeđuje važan uvid u pretnje za useve (kao što su bolesti/ štetočine ili nedostaci u hranljivosti) i ukazuje farmeru gde se zahteva reagovanje.

Dakle, osim ličnog nadgledanja polja, koje mogućnosti ima farmer za nadgledanje useva? Postoji izvestan broj tehnološki naprednih tehnika da bi se farmerima pomoglo da lako i sa dobrom preciznošću posmatraju svoje useve.

Jedna mogućnost obuhvata letenje aviona (ili, u skorije vreme, dronove) iznad useva i sakupljanje informacija pomoću daljinske detekcije, koristeći instrumente kao što su hiperspektralne kamere. Drugi način je da se instaliraju senzori na licu mesta. Ali, iako ove opcije mogu da obezbede uvid dobre preciznosti kako po pitanju lokacije kao i statusa, one su obično skupe i zahtevaju dosta vremena.

Rane informacije o zdravlju biljaka su važne jer mogu da pomognu farmerima da donesu bolje odluke kod rada sa potencijalnim pretnjama i kod pravljenja rasporeda poljoprivrednih operacija (na pr. đubrenje, prskanje, žetva) na osnovu potreba njihovih polja takođe i na nivou sub-parcele.

Kako “APOLLO” može da pomogne farmerima i poljoprivrednim savetnicima da donesu odluke na bazi boljih informacija?

“APOLLO-va usluga posmatranja uzgoja useva” pruža farmerima dnevne informacije o statusu njihovih useva od rane sezone sve do žetve, stvarajući rane uzbune u slučaju infestacija i manjaka u hranljivosti.

Ova usluga može da omogući farmerima da dobiju rane procene statusa njihovih useva i da, kao rezultat toga, donesu bolje odluke. Usluga je zasnovana na modelima useva i prikuplja vredne informacije o statusu useva tokom cele poljoprivredne sezone kako na nivou parcele tako i sub-parcele.

Koristeći besplatne i otvorene satelitske podatke iz “Copernicus” programa Evropske Unije, “APOLLO” pruža savete zasnovane na veoma preciznim podacima sa manjih do većih polja. Usluga “APOLLO Crop Growth Monitoring” direktno posmatra stanje useva analizirajući poljoprivredne parametre zasnovane na “Osmatranju Zemlje” kao što su “Indeksi Vegetacije” (na pr. “NDVI”, “SAVI”, “EVI”) i biofizičkim karakteristikama (na pr. “LAI”, sadržaj hlorofila, biomasa). Svi ti kompleksni podaci se pretvaraju u informacije za sve farmere i savetnike, koje lako mogu da se tumače. Usluga može da prati uzgoj obradivih useva kao i voćnjaka i vinograda.

Ako želite da dobijete besplatnu probu usluge, možete da se prijavite ovde.

“APOLLO” PLATFORMA JE SKORO SPREMNA DA BUDE OBJAVLJENA. ZAVIRITE TAJNO U GLAVNE KARAKTERISTIKE!

Evo da zavirimo u “APOLLO-vu” servisnu platformu, koju farmeri u “APOLLO-vim“ pilot-područjima već testiraju. Planirano je da se platforma objavi široj publici kroz nekoliko meseci.

Tokom tri godine “APOLLO” tim je radio uz farmere i stručnjake za poljoprivredu kako bi razvio platformu pogodnu za poljoprivredne profesionalce. Danas mi prvi put ekskluzivno zavirujemo sa vama u “APOLLO” platformu.

Suštinski, “APOLLO” je zasnovan na kompleksnim inputima “Copernicus” podataka, lokalnih modela vremena i poljoprivrednih modela. Sa svoje strane, “APOLLO” pruža farmerima i poljoprivrednim savetnicima informacije koje su lako primenljive za njihove dnevne aktivnosti u upravljanju poljima.

Pano

APOLLO platform dashboard„APOLLO” platforma – glavni pano

Ekran panoa prikazan iznad daje korisniku pregled svih njenih/njegovih registrovanih useva, kao i uočljive ikone koje predstavljaju upozorenja u vezi svake usluge “APOLLO-a”. Korisnik može da izabere polje koje ona/on želi da vidi uz samo jedan klik.

„APOLLO” platforma – glavni pano: pregled useva

Kada se bira specifičan usev iz panoa, korisnik može da vidi više detalja o svojim usevima, uključujući sva obaveštenja koja možda zahtevaju posebnu pažnju. U primeru pokazanom iznad, nema obaveštenja za korisnika.

Raspored oranja
Pošto je izabrao usev za proveru, korisnik ima opciju da izabere specifične informacije u vezi usluge iz padajućeg menija.

“APOLLO” platforma – usluga rasporeda oranja

U gornjem primeru, korisnik je odabrao da proveri vlagu zemljišta polja pamuka. Ova informacija se prezentuje kao prekrivanje na satelitskom snimku polja. Nivo vlažnosti je prikazan na nivou sub-parcele. Na ovom primeru, tri različite nijanse narandžaste boje odslikavaju različite nivoe vlažnosti na celom polju. Crveno predstavlja područja gde je vlažnost zemljišta najviša, tamnije narandžasto predstavlja područja gde je zemljište manje vlažno (ali je vlažnost i dalje dosta visoka) a svetlo narandžasto pokazuje područja sa najmanje vlažnosti. Korisnici mogu da kliknu bilo gde na mapi da bi se prikazala vrednost vlažnosti zemljišta na toj tački. Pored mape polja sa označenom vlagom zemljišta su prikazani lokalizovani vremenski parametri tako grafički prikazani da pokazuju promene tokom vremena. Korisnik može da odabere sa spiska parametara uključujući temperaturu. Kombinacija vlažnosti zemljišta i vremena omogućava korisniku da donese odluku o tome kada i gde da navodnjava na bazi prikupljenih informacija.

Uz nov pregled u realnom vremenu, farmeri imaju pristup i istorijskim informacijama koje se pružaju na grafikonu (prikazane su ispod mape na gornjem primeru).

Uz ove snimke na ekranu smo samo zavirili u to kako izgleda “APOLLO” platforma i neke od njenih glavnih karakteristika. “APOLLO” platforma će biti na raspolaganju široj javnosti za samo nekoliko meseci.

Ostanite uključeni da biste naučili više o puštanju za širu javnost i više novosti u vezi “APOLLO-a”.

Šta APOLLO može da pruži poljoprivrednicima zapadne La Manče, Španija?

Naši partneri u La Mancha Oriental, Agrisat, govore o svom regionu i objašnjavaju kako će APOLLO pomoći lokalnim uzgajivačima da prevaziđu neke od glavnih izazova sa kojima se suočavaju.

1. Recite nam više o Agrisatu!

AgriSat je špansko MSP koje se nalazi u Albaset (Španija), i koje je osnovano u maju 2014, kao nusprodukt serije EU i nacionalnih projekata posvećenih razvoju i demonstraciji operativne upotrebe Observacija zemlje i GISa za upravljanje vodama i savetodavnih usluga na farmama. Mi posedujemo 20 godina iskustva u vodećim tehnologijama, što je podvrgnuto rigoroznom testiranju i primenjeno u obliku alata za donošenje odluka za operativno navodnjavanje i upravljanje farmom u širokom spektru životnih sredina. Naša misija je da ovo znanje i alate koji su laki za korišćenje napravimo široko dostupnim u sektorima vode i poljoprivrede, i na taj način da pomognemo poljoprivrednicima da uštede vodu, energiju i inpute i da istovremeno održavaju ili povećavaju prinose i na taj način povećaju profitabilnost farme u opštem kontekstu održive poljoprivrede.
U APOLLO projektu, mi smo odgovorni za zajednično stvaranje usluga uz pomoć korisnika, kao i za pilot implementaciju platforme u Španiji. 20 poljoprivrednika iz našeg regiona učestvuju u APOLLO pilotu.

2. Šta čini La Mancha Oriental region jedinstvenim sa poljoprivredne tačke gledišta?

Istočna Mancha se nalazi na jugoistočnom delu platoa koji je 600-800 metara iznad nivoa mora. Venci planina koji okružuju ovo područje su mač sa dve oštrice: dok s jedne strane štite region od štetnih oluja, one s druge strane donose ekstremne temperature i zimi i leti, i prouzrokuju suve, aridne uslove u ovoj oblasti. Kao rezultat ovih geofizičkih i klimatskih osobina. mnoge biljke iz ove oblasti koje dobijaju dovoljno kiše se intenzivno uzgajaju. Ovo uključuje žitarice (pšenicu, ječam itd.), mahunarke (grašak, gorka grahorica itd.) i drvenasta biljke kao što su grožđe i lešnici. Dodatno, ova oblast favorizuje uzgajanje šafrana, koji je poznat po svom kvalitetu u celom svetu. Ova oblast podržava 100,000 Ha navodnjavanog zemljišta, koje se obazbeđuje vodom koja se ispumpava iz vodonosača iz raznih bunara.

Credits: Vicente Bodas3. Kakav je tipičan profil La Mancha Oriental poljoprivrednika?

Tipični poljoprivrednici u ovoj oblasti su muškarci i žene između 40 i 45 godina starosti .Farme su veličine između 10 i 30 Ha, sa prosečnom veličinom polja od 2 Ha. Glavne biljke koje se uzgajaju u La Mancha oblasti su kukuruz, zimska pšenica, kineski i ljubičasti beli luk, vinsko grožđe, lešnici i maslinke.

4. Da li poljoprivrednici u La Mancha oblasti imaju iskustvo u metodama pametne poljoprivrede?

Da, neki od naših poljoprivrednika koriste metod pametne poljoprivrede već nekoliko godina. Popularni primeri uključuju raspored navodnjavanja, sistem monitoringa biljaka (potrebe za vodom i hranljivim namirnicama) i- u skorašnje vreme – sisteme za pozicioniranje, samohodna vozila, metode monitoringa prinosa biljaka i sl. Informacije koje se dobijaju iz satelita za Observacije Zemlje se koriste zadnjih 20 godina da bi se kontrolisala izvlačenja vode u većem delu oblasti. U skorašnje vreme, podaci Observacija Zemlje se koriste za operacije upravljanja na farmama kao što su navodnjavanje i đubrenje.
Dve najvažnije prepreke koje stoje na putu većeg usvajanja tehnologije su sledeće: (1) prostup samoj tehnologiji, koja se najčešće svodi na visoke troškove; i (2) nedostatak znanja o upotrebi takvih tehnologija. Ovo drugo počinje da se menja kako više poljoprivrednika postaju svesni toga koliko mogu da urade sa novim i postojećim tehnologijama.
APOLLO može da pomogne poljoprivrednicima tako što će obezbediti priuštive alate i tehnologije koje se lako koriste koje im mogu pomoći da donose bolje informisane odluke u vezi sa zadacima koji se moraju uraditi na biljkama u različita vremena u toku ciklusa rasta.

Credits: Vicente Bodas5. Zašto su španski poljoprivrednici odabrali da se uključe u APOLLO projekat?

Poljoprivrednici u La Mancha regionu vide svoje učešće u APOLLO projektu kao šansu da poboljšaju svoje razumevanje o tome kako nove tehnologije mogu da poboljšaju njihovo donošenje odluka u poslu, i da im eventualno uštedi vreme i novac.

6. Ima li neke posebne koristi koje APOLLO usluge mogu da donesu u La Mancha region

APOLLO četiri usluge mogu da obezbede poljoprivrednicima u La Mancha regionu brojne koristi, a mnoge imaju veze sa prevazilaženjem ovih lokalnih izazova:

 • Raspored oranja: Iako su padavine u ovoj oblasti generalno retke, ponekad ih ima u skromnim veličinama u ključnim momentima u toku godine, npr. u toku sejanja žitarica. Ova usluga će omogućiti poljoprivrednicima da planiraju oranje pre sejanja u najpogodnijem trenutku za zemljište na datoj parceli. Dodatno, oni će biti u stanju da naprave raspored oranja za celu farmu na osnovu APOLLO preporuka.
 • Raspored navodnjavanja: Iako u La Mancha regionu dominiraju biljke koje se hrane kišom, i vodni resursi su ograničeni, postoji ograničen broj navodnjavanih farmi u našem regionu. APOLLO alati mogu da pomognu u upravljanju ograničenim vodnim resursima i optimizaciji vode koja se koristi na navodnjavanim usevima.
 • Monitoring rasta biljaka: Informacije o statusu zdravlja i ishrane biljaka je suštinski kako bi se dobio dobar prinos i kvalitet koji se prenose na ekonomske benefite. Ova APOLLO usluga osigurava da poljoprivrednici imaju pristup ovim informacijama za svoje biljke, dok im to istovremeno pomaže da donose odluke kada je reč o primeni tretmana zaštite biljaka.
 • Procena prinosa biljaka : Ova APOLLO usluga je posebno interesantna kada je reč o planiranju logistike žetve, pošto je u mnogim slučajevima ovo dodatno opterećenje za poljoprivrednike. Izračunavanje veličine žetve može da pomogne poljoprivrednicima da donesu odluke o veličini i broju vozila koji moraju biti dostupni za transport biljaka, na primer, i na destinaciju žetve ( da li da iznesu na tržište ili da ga skladište).

APOLLO piloti su već na putu u La Mancha Oriental regionu. Prvi rezultati pilota će biti iskomunicirani u ranu jesen.

Image credits: Vicente Bodas.

*Inicijativa koja je pod okriljem dugogodišnjeg projekta ERMOT koji udruženo finansiraju poljoprivrednici, regionalne vlasti i Autoriter rečnog korita.
**Uveden kroz EU projekte PLEIADeS, SIRIUS i FATIMA, i nacionalne projekte kao što je HERMANA.

Jedan dan u životu poljoprivrednog savetodavca i kako APOLLO može da ga poboljša

Poljoprivredni savetodavci – Grčka
Georgios Savvidis je poljoprivredni savetodavac iz Pella, severna Grčka. On je jedan od tri savetodavca iz oblasti koji učestvuju u APOLLO projektu, sa nadom da će testirati usluge na svojim poljima pšenice i pamuka. Pitali smo ga o izazovima sa kojima se suočava iz dana u dan, i kakvu ulogu APOLLO aplikacija može da odigra kao deo njegovog alata.

Da li možete da opišete prosečan dan u životu poljoprivrednog savetodavca?

Poljoprivredni savetodavci su generalno trenirani agroekonomisti koji obezbeđuju savetodavne usluge poljoprivrednicima, koji poseduju ili rade u prodavnicama koje snabdevaju poljoprivrednike. Običan dan obuhvata terenski rad na poljima, diskusije sa poljoprivrednicima o problemima na biljkama i preporuke kako se izboriti sa njima. U okviru Poljoprivredne zadruge Pella, mi smo sprovodili Integrisan sistem upravljanja za breskve već nekoliko godina, tako da se mi bavimo problemima uzgajanja koristeći pristup koji je potpuniji i prijateljskiji prema životnoj sredini.

Credits: Giorgos SavvidisSa kakvom se vrstom problema susrećete na polju? Da li postoje jedan ili dva koji se ističu u vašem regionu?

Većina problema koji izazivaju biotički faktori se uspešno rešavaju na godišnjoj osnovi. Postoje neki izuzetci, kao što je bila pojava Taphrina gljivice (gljivica na biljci koja izaziva uvijanje lista na breskvama) koja utiče na biljke u oblasti u zadnje dve godine. Najveći problem sa kojim smo morali da se suočimo su nepovoljni vremenski uslovi, koji su osakatili proizvodnju biljaka. Što se tiče ratarskih kultura, imali smo veliki problem sa pamukovom sovicom, (Heliothis armigera), pre nekoliko godina, ali smo uspeli da neutrališemo pretnju.

Koje alate trenutno koristite da rešite probleme? Šta očekujete na koji način će ih APOLLO poboljšati?

Alati koje koristimo uključuju sledeće:

 • Polloprivredni izbinjivači za naš region koje obezbeđuje Ministarstvo razvoja poljoprivrede. Oni su otvoreni za sve, kroz vebsajt ministarstva i kroz druge poljoprivredne vebsajtove,
 • Observacije na polju sa redovnim posetama, što često oduzima puno vremena.

Način na koji rešavamo ozbiljne probleme kao što su bolesti ili štetočine je taj da pokušavamo da suzbijemo njihovu pojavu i sprečimo dalje širenje. Loša strana ove metode je ta da do momenta dok se mi umešamo, šteta je već načinjena. Kroz APOLLO projekat, nadamo se da ćemo sprečiti pijavljivanje na prvom mestu, i da ćemo intervenisati na na vreme i na efikasan način dok su još u malim količinama i mogu se kontrolisati. Dodatni bonus bi bila ušteda vremena jer ne bismo uvek morali da budemo fizički prisutni da proveravamo biljke na poljima.

„Potencijal da koristimo satelite kao podršku poljoprivredi je otvorilo nove horizonte koji se konstantno šire.“

Credits: Giorgos SavvidisŠta mislite da je bio najkorisniji napredak u poljoprivredi u poslednjih nekoliko godina?

Potencijal da koristimo satelite kao podršku poljoprivredi je otvorilo nove horizonte koji se konstantno šire. APOLLO je prvi primer takve vrste aplikacije koju omogućavaju upravo takve tehnologije.
Da li možete da se setite nekih alata koje savremeni poljoprivredni savetodavci moraju da koriste da bi ostali konkurenti. Kako se oni razlikuju od onih koje ste koristili u ranijim danima kada ste bili savetodavac?
Konkurentnost poljoprivrednog savetodavca prvo zavisi od efinasnog identifikovanja pojava na biljkama i drugo od intervencije na vreme. Stoga, bilo koji alat koji poboljšava ove sposobnosti je poželjan, pošto dozvoljava savetodavcu da „kupi vreme“ i da smisli kako problem može da se targetira za najbolje rezultate.
Postoji nekoliko alata kao što su ovaj na tržištu – i APOLLO će im se uskoro pridružiti – ali ovo nije bio slučaj oduvek. U prošlosti, savetodavac je morao da traži probleme biljaka lično, i da nađe rešenje problema i svoju lokaciju na polju bez ikakve naučne/ tehnološke pomoći.

Da li poljoprivredni savetodavci u vašem regionu imaju iskustva u metodama pametne poljoprivrede?

Da, mali procenat poljoprivrednih savetodavaca ima relevantno iskustvo, uglavnom u rasporedu navodnjavanja za kukuruz.

Šta vas je motivisalo da se uključite u APOLLO i da probate njegove usluge?

Želeo sam da imam alat koji bi mi pomogao da identifikujem probleme na biljkama pouzdano i brzo. Takođe je delovalo uzbudljivo da imam učešća u stvaranju takvog alata i da prvi vidim kako bi to funkcionisalo.

Fotografije:Giorgos Savvidis.

Koliko upravljanje vodnim resursima moze da poboljsa kvalitet I kvantitet vaseg prinosa

Voda je jedan od najvažnijih elemenata koja podržava život na ovoj planeti. klimatske promene, urbano širenje, i potreba da se hrani populacija koja konstantno raste u velikoj meri utiču na sveže izvore vode. Određena područja se suočavaju sa neizbežnom nestašicom vode, i plaćanje sveže vode će uskoro postati realnost u mnogim regijama kako bi se smanjila bačena voda.
Stoga je očigledno da postoji jaka veza između poljoprivrede i vodnih resursa, posebno za useve koji se uzgajaju u oblastima sa niskim nivooom padavina. Preterana upotreba vode za navodnjavanje može da dovede do nestašice vode, i moraju se usvojiti prakse navodnjavanja. Ali za poljoprivrednike, nestašica vode nije jedini problem koji preti prinosu.

Credits: Ugljesa TrkuljaVeštačka primena vode najčešće dovodi do preteranog ili premalog navodnjavanja; pšri čemu su oba štetna za biljke zbog promena koje donose kvalitetu zemljišta. Održavanje odgovarajućeg nivoa vlažnosti zemljišta je ključni faktor za zdrav rast biljaka, pošto u velikoj meri utiče na plodnost zemljišta. Sve do sada, voda je bila relativno jeftina i lako dostupna u svim mestima u Evropi. Stoga je za mnoge poljoprivrednike postala česta prakse da primenjuju (često nepotrebno) količine vode kada su simptomi nezdravih biljaka posmatrani. Međutim, donošenje suda o vlažnosti zemljišta na osnovu posmatranja biljke je netačno, pošto se oslanja na pretpostavke poljoprivrednika o dovoljnim nivoima vlažnosti zemljišta. Ova prakse dovodi do prekomernog navodnjavanja, što ugrožava zdravlje biljaka.

Prekomerno navodnjavanje dovodi do sledećeg:

 • seme ne dobija dovoljno vazduha da diše efikasno, što otežava rast;
 • Koren biljaka ne raste pravilno, opet zbog nedostatka kiseonika;
 • povećana površina soli zbog isparavanja, što utiče na plodnost zemljišta;
 • stvaranje okoline koja je pogodna za razvoj bolesti;
 • pomeranje hranljivih materija i pesticida iz zone korena do površinskih voda („ispiranje“);
 • povećani troškovi kultivacije.

“Kroz korišćenje manje vode, poljoprivrednici mogu da postignu isti kvalitet/kvantitet prinosa i da ga potencijalno poboljšaju”.

Održavanje zemljišta plodnim iz godine u godinu

Održavanje vlažnosti zemljišta na odgovarajućem nivou i sprečavanje degradacije plodnosti (kroz isparavanje hranljivih materija) će uštedeti energiju, novac i rad uzgajivača. Degradiranom zemljištu će biti potrebno vreme i dodatni inputi, u obliku hranljivih materija, da se vrate u inicijalno stanje – i ovo može imati negativni uticaj na prinos u toku nekoliko ciklusa rasta.
Raspored navodnjavanja je kompeksan zadatak. Vodni resursi (koji su u mnogim slučajevima ograničeni), salinitet, i varijabilnost padavina/nesigurnost su neki od parametara životne sredine koji moraju biti uzeti u obzir za pravilno upravljanje vodnim resursima. Rutine navodnjavanja bez pravilnog uzimanja u obzir ovih parametara će skoro uvek rezultirati u prekomernom navodnjavanju i nepotrebnom trošenju vode i energije. Dodatno, različite biljke zahtevaju različite strategije navodnjavanja u toku raznih faza rasta biljke.

Dobre prakse navodnjavanja vode do sledećeg:

 • viskokog kvaliteta prinosa;
 • održavanja vlažnosti zemljišta na stabilnom nivou tako da je mogućnost bolesti minimizirana dok je privlačnost štetočinama smanjena.
 • ušteda energije;
 • ušteda vode
 • povećanje produktivnosti farme.

Credits: Ugljesa Trkulja

Kako APOLLO može da pomogne

Od sejanja do žetve, APOLLO će pomoći uzgajivačima da lako poboljšaju prakse upravljanja farmom.
APOLLO će obezbediti redovno ažuriranje savetodavnih informacija u vezi sa navodnjavanjem (Raspored navodnjavanja) zajedno sa vremenskim podacima koje bi se dobijale sa interpretacionih mapa na osnovu jednoig pogleda na njih. Posebnoi, APOLLO će obezbediti informacije o vremenu navodnjavanja .
Poljoprivrednici će moći da koriste ove mape kako bi donosili bolje odluke o navodnjavanju, što predstavlja štednju energije i vremena. Očekivani rezultat je veći kvalitet prinosa sa manjom potrošnjom vode.

APOLLO usluga Rasporeda Navodnjavanja će biti obezbeđena poljoprivrednicima po niskoj ceni. Može se koristiti zajedno sa uslugama Rasporeda oranja i Monitoringa rasta biljaka. APOLLO usluge se obezbeđuju nezavisno jedna od druge, ali je prirodna veza između oranja, navodnjavanja, i rasta biljaka znači da ima smisla da se sve tri usluge koriste zajedno.

Relevantni APOLLO proizvodi će takođe biti vredni poljoprivrednim konsultantima, koji će moći da daju verodostojne savete svojim klijentima.

Reference/Izvori:
1. Huang, B. and Scott NeSmith, D. (1999), “Soil aeration effects on root growth and activity”, Acta Hortic. 504, 41-52, DOI: 10.17660/ActaHortic.1999.504.3, https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1999.504.3
2. Suat Irmak, Soil and Water Resources Engineer and Irrigation Engineering Specialist, Professor (2014), “Plant Growth and Yield as Affected by Wet Soil Conditions Due to Flooding or Over-Irrigation”, Nebraska extension, Institute of Agriculture and Natural Resources, University of Nebraska-Lincoln.
3. Growstone (2012), “The importance of aeration of soil”.
4. Bhishm Khanna, “What are the harmful effects of excessive irrigation?”, Preserve articles website.

Posebna zahvalnost našem naučnom savetniku Mr. Evangelos Anastasiou, Agronomist, Poljoprivredni univerzitet u Atini

Fotografije: Uglješa Trkulja, UPOR

APOLLO usluge postaju dostupne probnim korisnicima!

Od početka ovog meseca, i do kraja septembra 2017, APOLLO usluge će testirati probni korisnici na polju što je deo projektne pilot faze. Ovaj uzbudljivi razvoj predstavlja prekretnicu u razvoju usluga i popločaće put za dalju buduću evoluciju.

Prva poljoprivredna sezona će popločati put prema drugoj poljoprivrednoj sezoni kasnije u 2018. godini i finalizaciji usluga koja je zakazana za početak 2019.

APOLLO pilot faza je proces zajedničkog stvaranja između uzgajivača, konsultanata i APOLLO tima , u toku kojih će inicijalne verzije usluga biti testirane i proverene na poljima u Grčkoj, Srbiji i Španiji. Svaki pilot region ima svoje karakteristike životne sredine kao i svoje tradicije u poljoprivredi, i usluge će biti testirane na navodnjavanim i nenavodnjavanim usevima.
APOLLO ima za cilj da razvije efikasne, lake za korišćenje ali priuštive savetodavne usluge, a ovo ne bi bilo moguće bez smislenog uključivanja poljoprivrednika i konsultanata, i probavanja usluga u realnim životnim uslovima. Na ovaj način, ne samo da će usluge biti testirane i konstantno poboljšavane, nego će i probni korisnici biti trenirani (besplatno) i informisani o tome kako da iskoriste APOLLO tehnologiju za korist poljoprivrednika.
Ovo je sjajna šansa za poljoprivrednike i poljoprivredne konsultante da učestvuju u stvaranju novih usluga, koje su skrojene u skladu sa njihovim potrebama. APOLLO ima za cilj da obezbedi savet i poljoprivrednicima i poljoprivrednim konsultantima i specijalizovane podatke (kao što su NDVI, biomasa, informacije o vlažnosti zemljišta itd.) poljoprivrednim konsultantima. Sa APOLLO projektom, koristi preporuka će biti veoma isplative, i prema dizajnu APOLLO će biti dostupan po veoma konkurentnoj ceni.
APOLLO pilot aktivnosti u toku prve poljoprivredne sezone će pokriti opseg useva u pilot oblastima, kao što je prikazano u sledećoj tabeli:

Maj-Septembar 2017
Pilot Zemlja Biljka
Poljoprivredno udruženje Pella Grčka
 • Pamuk
 • Durum pšenica
Opština Ruma Srbija
 • Ječam
 • Kukuruz
 • Suncokret
 • Šećerna repat
 • Zimska pšanica
 • Soja
La Mancha Oriental Španija
 • Kukuruz
 • Zimska pšenica
 • Kineski beli luk
 • Ljubičasti beli luk
 • Vinsko grožđe
 • Lešnik
 • Maslinka

Ako ste zainteresovani, možete se registrovati ovde kako biste postali probni korisnik.

Pratite nas na

Twitter: @APOLLO_Agri
Facebook
Prijavite se za naš bilten
Postanite probni korisnik

Univerzitet Tehnologije u Beču organizuje 4. Radionicu za Satelitsku Validaciju i Primenu na Vlažnosti Zemljišta

APOLLO partner iz konzorcijuma, Univerzitet tehnologije u Beču (TU-WEIN) organizuje 4. Radionicu za satelitsku validaciju i primenu na vlažnosti zemljišta i CCI Radionicu za korisnike na temu vlažnosti zemljišta. Radionica će biti održana između 18. I 20. Septembra, 2017.

Radionica za satelitsku validaciju i primenu na vlažnosti zemljišta
Radionica za satelitsku validaciju i primenu na vlažnosti zemljišta okuplja stručnjake iz celog sveta da diskutuju I usklade skorašnje metodološke napretke u razvoju, validaciji I primeni globalnih satelitskih podataka o vlažnosti zemljišta.
Radionica prati radionice koje su održane u Evropskoj svemirskoj agenciji u mestu Frascati (Italija, 2013), na Kraljevskoj holandskoj akademiji nauka u Amsterdamu (Holandija, 2014) i u Millenium Broadway hotelu u Nju Jorku (SAD, 2016).
Ova serija radionica je jedinstvena u tome da okuplja korisnike satelitskih podataka za vlažnost zemljišta I ljude koji se bave razvojem kako bi se fokusirali na razvijanje I istraživanje podataka o vlažnosti zemljišta od pasivnih ili aktivnih mikrotalasnih satelitskih misija (SMAP, SMOS, ASCAT, AMRS-2, Sentinel-1, I drugih misija).

CCI Radionica za korisnike na temu vlažnosti zemljišta.
CCI Radionica za korisnike na temu vlažnosti zemljišta je slična u opsegu , ali se fokusira na korisnike CCI proizvoda za vlažnost zemljišta. Korisnici iz bilo koje relevantne oblasti primene su pozvani da predstave svoja iskustva sa podacima I da obezbede ideje za buduća poboljšanja proizvoda. CCI Radionica za korisnike na temu vlažnosti zemljišta je događaj koji je organizovan u okviru projekta ESA Inicijative za klimatske promene vlažnosti zemljišta

Za više informacija, detalje o registraciii, troškove I druge detalje o radionicama, posetite sajt Radionicu za satelitsku validaciju i primenu na vlažnosti zemljišta i CCI Radionicu za korisnike na temu vlažnosti zemljišta.

Datumi:
18. septembar 2017: CCI Radionica za korisnike na temu vlažnosti zemljišta
19. -20. septembar 2017: Radionicu za satelitsku validaciju i primenu na vlažnosti zemljišta

Mesto:
Univerzitet tehnologije u Beču
Gußhausstraße 27-29, 1040 Beč, Austria

Uloga Univerziteta tehnologije iz Beča u projektu APOLLO:
Istraživačka grupa Univerziteta tehnologije u Beču, Odeljenja za geodeziju I Geoinformacije koja se bavi udaljenim senzorima a koju predvodi Dr Wolfgang Wagner, vodi aktivnosti za validaciju Observacija Zemlje I operativne aktivnosti pilot podataka.

Saznajte više o Univerzitetu tehnologije u Beču ovde.