Категорија: News

JAKO PRISUSTVO “APOLLO-A” NA VELIKIM DOGAĐAJIMA

“APOLLO” tim blisko sarađuje sa farmerima na obezbeđivanju usluga koje će im pomoći da postignu više u svojim svakodnevnim zadacima. Farmeri su na prvom mestu napora “APOLLO-a” za razvoj, koji imaju za cilj da im efikasno donesu koristi od satelitskih tehnologija. Od početka projekta, stručnjaci iz tima “APOLLO-a” su učestvovali u mnogim međunarodnim i domaćim događajima kako bi razmenili iskustva sa profesionalnim farmerima iz cele Evrope, ostali na čelu tehnoloških dostignuća i informisali zajednicu o “APOLLO” konceptu.

2017. je bila značajna godina za “APOLLO” po pitanju dostignuća. Konzorcijum je učestvovao na 12 događaja u prvih šest meseci i “APOLLO” je nastavio da pokazuje jako prisustvo na domaćim i međunarodnim događajima u Evropi i čak i u S.A.D.-u, prezentujući svoje usluge i tehnička dostignuća.
“APOLLO” je predstavljen na ukupno 20 većih konferencija i radionica, zaključujući tako vrlo produktivne dve godine aktivnosti i utirući put za ono što dolazi. Ti događaji su bili velika prilika za predstavnike “APOLLO-a” da imaju plodne razmene sa profesionalcima iz poljoprivrednog sektora i da dobiju korisne uvide u poljoprivredne krajeve po Evropi i dalje po pitanju tekućih potreba, praksi i trendova.

Neki od većih događaja u kojima je “APOLLO” bio predstavljen tokom druge godine projekta obuhvataju:

11. “Evropska Konferencija o Preciznoj Poljoprivredi” (“ECPA 2017”), 16.-20. Juli, Edinburg, Ujedinjeno Kraljevstvo
“ECPA” je renomirana konferecija o preciznoj poljoiprivredi, koja privlači globalnu publiku. Povezujući se sa temom sa prošlogodišnje konferencije “Inoviranje putem Istraživanja” bio je predstavljen napredak “APOLLO-a” u preciznoj poljoprivredi. “APOLLO-v” partner “AgriSat” je bio bronzani sponzor i imao je jako prisustvo na događaju, dok su partneri sa Poljoprivrednog Fakulteta u Atini predstavili svoju naučnu publikaciju “Zahtevi korisnika za savetodavnu platformu zasnovanu na satelite”.

InfoAg2017, 25.-27. Juli 2017., St. Louis, Misuri, S.A.D.
“APOLLO” je bio prisutan na jednoj od najbolje posećenih poljoprivrednih konferencija na svetu. “InfoAG” se usredsređuje na praktične primene precizne poljoprivrede i, predstavljajući projekat, “AgriSat” je iskoristio priliku da napravi mrežu savetnika za useve i poslova vezanih za poljoprivredu iz celog sveta.

4. “Radionica o satelitskom vrednovanju vlažnosti zemljišta i primeni” i “Radionica za korisnike CCI vlažnosti zemljišta”, 18.-20. septembar, Beč, Austrija
Konzorcijumski partner – Tehnološki Univerzitet Beča je uspešno organizovao zajednički događaj kombinujući “Radionica o satelitskom vrednovanju vlažnosti zemljišta i primeni” i “Radionica za korisnike CCI vlažnosti zemljišta” u Beču, od 18.–20. septembra. Događaj je privukao 110 gostiju iz 21 zemlje i usredsređivao se na najnovija dostignuća u satelitskom vrednovanju vlažnosti zemljišta.

“BioFest 2017”.: Internacionalni festival organskih proizvoda, 11.-13. oktobar 2017, Subotica, Srbija
“BioFest” je bio sjajna prilika za predstavnike “APOLLO-a” da u našoj pilot-zemlji Srbiji predstave “APOLLO” usluge farmerima organskih proizvoda iz Srbije i drugih zemalja.

“Talinska nedelja svemira”, 3.-9. novembar, Talin, Estonija
“APOLLO” konzorcijum je imao veliku čast da bude pozvan da predstavi projekat kao “Horizon 2020” primer najbolje prakse na “Talinsku nedelju svemira”, održanoj pod pokroviteljstvom Estonskog predsedavanja Evropskog Saveta. Naš naučni savetnik, Dr Stelios Kotsopoulos, je predstavio projekat, ističući kako ima za cilj da pruži koristi satelitskih tehnologija malim i velikim farmama da bi im pomogao da poboljšaju upotrebu svoje poljoprivredne i finansijske resurse.

Radionica “Copernicus za poljoprivredu, industriju”, 5. februar 2018., Brisel, Belgija
“APOLLO” je izabran kao jedan od tri najvažnija komercijalnih projekta u oblasti svemira i predstavila ga je “Istražna Izvršna Agencija” tokom radionice “Copernicus za Poljoprivredu”. Ovaj događaj na visokom nivou je imao za cilj da ukaže na moguću ulogu privatnog sektora kod rešenja kao podršku krajnjim korisnicima u poljoprivredi na međunarodnom i Evropskom nivou i na nivou država-članica.

Šta je sledeće za “APOLLO”?
Tek smo skoro na pola 2018. a godina već ima izgleda da bude puna izazova. “APOLLO” tim nastavlja da sarađuje blisko sa farmerima da bi se razvila najbolja moguća rešenja za svakodnevne izazove u poljoprivredi. U jesen se očekuje da naši pilot-farmeri obezbede početne rezultate iz prve ovogodišnje sezone uzgoja, koja se završava.
Biće nam zadovoljstvo da Vas vidimo na nekom od narednih događaja na kojima “APOLLO” tim namerava da učestvuje i da diskutujemo o Vašim potrebama i kako “APOLLO” može da pomogne. Dakle, možete da ostanete uključeni i da nas pratite na našim društvenim mrežama da biste saznali gde ćemo biti prisutni i šta će biti naš sledeći događaj.

KOLIKO SU ZDRAVI USEVI KOJE UZGAJATE? “APOLLO” MOŽE DA VAM POMOGNE DA TO SAZNATE

Uzgoj zdravih biljaka je vrhunski prioritet za svakog farmera i poljoprivrednog savetnika, a to znači stalni pregled na zdravlju sadnica da bi se problemi uočili što je ranije moguće. Čak i na malim farmama to nije lak zadatak – i on postaje rastuće izazovan na većim područjima.

Farmeri moraju da vrše redovnu proveru zdravlja useva koje uzgajaju. Posmatranje rasta i zdravlja biljaka tokom biološkog ciklusa obezbeđuje važan uvid u pretnje za useve (kao što su bolesti/ štetočine ili nedostaci u hranljivosti) i ukazuje farmeru gde se zahteva reagovanje.

Dakle, osim ličnog nadgledanja polja, koje mogućnosti ima farmer za nadgledanje useva? Postoji izvestan broj tehnološki naprednih tehnika da bi se farmerima pomoglo da lako i sa dobrom preciznošću posmatraju svoje useve.

Jedna mogućnost obuhvata letenje aviona (ili, u skorije vreme, dronove) iznad useva i sakupljanje informacija pomoću daljinske detekcije, koristeći instrumente kao što su hiperspektralne kamere. Drugi način je da se instaliraju senzori na licu mesta. Ali, iako ove opcije mogu da obezbede uvid dobre preciznosti kako po pitanju lokacije kao i statusa, one su obično skupe i zahtevaju dosta vremena.

Rane informacije o zdravlju biljaka su važne jer mogu da pomognu farmerima da donesu bolje odluke kod rada sa potencijalnim pretnjama i kod pravljenja rasporeda poljoprivrednih operacija (na pr. đubrenje, prskanje, žetva) na osnovu potreba njihovih polja takođe i na nivou sub-parcele.

Kako “APOLLO” može da pomogne farmerima i poljoprivrednim savetnicima da donesu odluke na bazi boljih informacija?

“APOLLO-va usluga posmatranja uzgoja useva” pruža farmerima dnevne informacije o statusu njihovih useva od rane sezone sve do žetve, stvarajući rane uzbune u slučaju infestacija i manjaka u hranljivosti.

Ova usluga može da omogući farmerima da dobiju rane procene statusa njihovih useva i da, kao rezultat toga, donesu bolje odluke. Usluga je zasnovana na modelima useva i prikuplja vredne informacije o statusu useva tokom cele poljoprivredne sezone kako na nivou parcele tako i sub-parcele.

Koristeći besplatne i otvorene satelitske podatke iz “Copernicus” programa Evropske Unije, “APOLLO” pruža savete zasnovane na veoma preciznim podacima sa manjih do većih polja. Usluga “APOLLO Crop Growth Monitoring” direktno posmatra stanje useva analizirajući poljoprivredne parametre zasnovane na “Osmatranju Zemlje” kao što su “Indeksi Vegetacije” (na pr. “NDVI”, “SAVI”, “EVI”) i biofizičkim karakteristikama (na pr. “LAI”, sadržaj hlorofila, biomasa). Svi ti kompleksni podaci se pretvaraju u informacije za sve farmere i savetnike, koje lako mogu da se tumače. Usluga može da prati uzgoj obradivih useva kao i voćnjaka i vinograda.

Ako želite da dobijete besplatnu probu usluge, možete da se prijavite ovde.

“APOLLO” PLATFORMA JE SKORO SPREMNA DA BUDE OBJAVLJENA. ZAVIRITE TAJNO U GLAVNE KARAKTERISTIKE!

Evo da zavirimo u “APOLLO-vu” servisnu platformu, koju farmeri u “APOLLO-vim“ pilot-područjima već testiraju. Planirano je da se platforma objavi široj publici kroz nekoliko meseci.

Tokom tri godine “APOLLO” tim je radio uz farmere i stručnjake za poljoprivredu kako bi razvio platformu pogodnu za poljoprivredne profesionalce. Danas mi prvi put ekskluzivno zavirujemo sa vama u “APOLLO” platformu.

Suštinski, “APOLLO” je zasnovan na kompleksnim inputima “Copernicus” podataka, lokalnih modela vremena i poljoprivrednih modela. Sa svoje strane, “APOLLO” pruža farmerima i poljoprivrednim savetnicima informacije koje su lako primenljive za njihove dnevne aktivnosti u upravljanju poljima.

Pano

APOLLO platform dashboard„APOLLO” platforma – glavni pano

Ekran panoa prikazan iznad daje korisniku pregled svih njenih/njegovih registrovanih useva, kao i uočljive ikone koje predstavljaju upozorenja u vezi svake usluge “APOLLO-a”. Korisnik može da izabere polje koje ona/on želi da vidi uz samo jedan klik.

„APOLLO” platforma – glavni pano: pregled useva

Kada se bira specifičan usev iz panoa, korisnik može da vidi više detalja o svojim usevima, uključujući sva obaveštenja koja možda zahtevaju posebnu pažnju. U primeru pokazanom iznad, nema obaveštenja za korisnika.

Raspored oranja
Pošto je izabrao usev za proveru, korisnik ima opciju da izabere specifične informacije u vezi usluge iz padajućeg menija.

“APOLLO” platforma – usluga rasporeda oranja

U gornjem primeru, korisnik je odabrao da proveri vlagu zemljišta polja pamuka. Ova informacija se prezentuje kao prekrivanje na satelitskom snimku polja. Nivo vlažnosti je prikazan na nivou sub-parcele. Na ovom primeru, tri različite nijanse narandžaste boje odslikavaju različite nivoe vlažnosti na celom polju. Crveno predstavlja područja gde je vlažnost zemljišta najviša, tamnije narandžasto predstavlja područja gde je zemljište manje vlažno (ali je vlažnost i dalje dosta visoka) a svetlo narandžasto pokazuje područja sa najmanje vlažnosti. Korisnici mogu da kliknu bilo gde na mapi da bi se prikazala vrednost vlažnosti zemljišta na toj tački. Pored mape polja sa označenom vlagom zemljišta su prikazani lokalizovani vremenski parametri tako grafički prikazani da pokazuju promene tokom vremena. Korisnik može da odabere sa spiska parametara uključujući temperaturu. Kombinacija vlažnosti zemljišta i vremena omogućava korisniku da donese odluku o tome kada i gde da navodnjava na bazi prikupljenih informacija.

Uz nov pregled u realnom vremenu, farmeri imaju pristup i istorijskim informacijama koje se pružaju na grafikonu (prikazane su ispod mape na gornjem primeru).

Uz ove snimke na ekranu smo samo zavirili u to kako izgleda “APOLLO” platforma i neke od njenih glavnih karakteristika. “APOLLO” platforma će biti na raspolaganju široj javnosti za samo nekoliko meseci.

Ostanite uključeni da biste naučili više o puštanju za širu javnost i više novosti u vezi “APOLLO-a”.