Intervju sa koordinatorom APOLLO projekta Machi Simeonidou

APOLLO projekat koordinira DRAXIS Tehnologije za životnu sredinu, MSP koje je locirano u Solunu, Grčka. Machi Simeonidou je APOLLO projektni menadžer i iskusni agroekonomista u DRAXIS Tehnologije za životnu sredinu. U ovom intervjuu, ona nam daje svoju perspektivu o implementaciji APOLLO projekta i svoju viziju za budućnost.

1. Šta je APOLLO projekat i ko može imati koristi od njega?

APOLLO je projekat koji ko-finansira EU, R&D projekat koji okuplja partnere iz pet evropskih zemalja. Cilj projekta je da približi prednosti precizne poljoprivrede poljoprivrednicima kroz priuštive informativne usluge. APOLLO će istraćiti razne koristi poljoprivrednih razne koristi informacionih usluga za poljoprivredu u vezi sa podacima Observacije Zemlje, kao što su one koje obezbeđuje Kopernikus program EU.Rezltirajuće APOLLO usluge većinom imaju za cilj poljoprivrednike sa malim posedima, udruženja poljoprivrednika i savetodavce u poljoprivredi.

2. Šta je vizija projekta?

APOLLO vizija je da otvori tržište precizne poljoprivrede tako što će priuštive i lake za korišćenje savetodavne usluge u poljoprivredi učiniti dostupnim. Ovo će omogućiti poljoprivrednicima da donose bolje odluke nadgledajući rast i zdravlje svojih useva, pružajući savete kada da navodnjavaju i oru svoja polja i procenjujući prinos njihove žetve. Konačno, poljoprivrednici će povećati svoju profitabilnost i konkurentnost pošto će njihova upotreba APOLLO dovesti do većih prinosa i manjih poljoprivrednih inputa.

3. Kako će mala poljoprivredna gazdinstva koristiti APOLLO u stvarnom životu, da bi se suočili sa stvarnim izazovima?

Mala poljoprivredna gazdinstva će moći da pristupe i da imaju koristi od APOLLO usluga u svim fazama ciklusa rasta. APOLLO će omogućiti poljoprivrednicima da nadgledaju napredak rasta useva i da preduzmu proaktivne mere kako bi se pozabavili raznim potencijalnim pretnjama kao što su degradacija zemljišta, kao i da indetifikuju postojanje mogućih problema na polju (kao što je zaraza štetočinama) u bliskom stvarnom vremenu. APOLLO usluge se bave četvoroma kritičnih tema: raspored oranja, raspored navodnjavanja, monitoring rasta useva and procena prinosa useva. Kroz upotrebu APOLLO usluga, poljoprivrednici će moći da poboljšaju strategije upravljanja farmom i da imaju takođe koristi finansisjki i na polju.

4. Kako i kada poljoprivrednici mogu da pristupe APOLLO uslugama?

APOLLO inicijalne usluge će biti lansirane u Aprilu, 2017. Usluge će biti dostupne na APOLLO online platformi (takođe će se moći daunlodovati kao desktop aplikacija) ili/i preko aplikacije za mobilni/tablet. Poljoprivrednici mogu isprobati inicijalne APOLLO prijavljivanjem da postanu probni korisnici.