Ruma, Vojvodina, Serbia. Credits: Ugljesa Trkulja

KOLIKO SU ZDRAVI USEVI KOJE UZGAJATE? “APOLLO” MOŽE DA VAM POMOGNE DA TO SAZNATE

Uzgoj zdravih biljaka je vrhunski prioritet za svakog farmera i poljoprivrednog savetnika, a to znači stalni pregled na zdravlju sadnica da bi se problemi uočili što je ranije moguće. Čak i na malim farmama to nije lak zadatak – i on postaje rastuće izazovan na većim područjima.

Farmeri moraju da vrše redovnu proveru zdravlja useva koje uzgajaju. Posmatranje rasta i zdravlja biljaka tokom biološkog ciklusa obezbeđuje važan uvid u pretnje za useve (kao što su bolesti/ štetočine ili nedostaci u hranljivosti) i ukazuje farmeru gde se zahteva reagovanje.

Dakle, osim ličnog nadgledanja polja, koje mogućnosti ima farmer za nadgledanje useva? Postoji izvestan broj tehnološki naprednih tehnika da bi se farmerima pomoglo da lako i sa dobrom preciznošću posmatraju svoje useve.

Jedna mogućnost obuhvata letenje aviona (ili, u skorije vreme, dronove) iznad useva i sakupljanje informacija pomoću daljinske detekcije, koristeći instrumente kao što su hiperspektralne kamere. Drugi način je da se instaliraju senzori na licu mesta. Ali, iako ove opcije mogu da obezbede uvid dobre preciznosti kako po pitanju lokacije kao i statusa, one su obično skupe i zahtevaju dosta vremena.

Rane informacije o zdravlju biljaka su važne jer mogu da pomognu farmerima da donesu bolje odluke kod rada sa potencijalnim pretnjama i kod pravljenja rasporeda poljoprivrednih operacija (na pr. đubrenje, prskanje, žetva) na osnovu potreba njihovih polja takođe i na nivou sub-parcele.

Kako “APOLLO” može da pomogne farmerima i poljoprivrednim savetnicima da donesu odluke na bazi boljih informacija?

“APOLLO-va usluga posmatranja uzgoja useva” pruža farmerima dnevne informacije o statusu njihovih useva od rane sezone sve do žetve, stvarajući rane uzbune u slučaju infestacija i manjaka u hranljivosti.

Ova usluga može da omogući farmerima da dobiju rane procene statusa njihovih useva i da, kao rezultat toga, donesu bolje odluke. Usluga je zasnovana na modelima useva i prikuplja vredne informacije o statusu useva tokom cele poljoprivredne sezone kako na nivou parcele tako i sub-parcele.

Koristeći besplatne i otvorene satelitske podatke iz “Copernicus” programa Evropske Unije, “APOLLO” pruža savete zasnovane na veoma preciznim podacima sa manjih do većih polja. Usluga “APOLLO Crop Growth Monitoring” direktno posmatra stanje useva analizirajući poljoprivredne parametre zasnovane na “Osmatranju Zemlje” kao što su “Indeksi Vegetacije” (na pr. “NDVI”, “SAVI”, “EVI”) i biofizičkim karakteristikama (na pr. “LAI”, sadržaj hlorofila, biomasa). Svi ti kompleksni podaci se pretvaraju u informacije za sve farmere i savetnike, koje lako mogu da se tumače. Usluga može da prati uzgoj obradivih useva kao i voćnjaka i vinograda.

Ako želite da dobijete besplatnu probu usluge, možete da se prijavite ovde.