Poljoprivrednici, konsultanti i zadruge kao pokretači budućih APOLLO usluga

Oko šezdeset poljoprivrednika, konsultanata i predstavnika poljoprivrednih zadruga iz opštine Ruma i okoline su se sastali sa partnerima APOLLO projekta da podele svoja viđenja o konceptu i budućim uslugama, kao deo procesa konsultacija sa korisnicima koje se sprovodi kao deo projekta.

Ugljesa Trkulja iz Udruženja poljoprivrednika opštine Ruma i Dragutin Protic i Milan Kilibarda, obojica sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, vodili su interaktivnu radionicu sa ovim stejkholderima 29.jula, 2016. TCilj događaja je bio da se predstave ideje APOLLO projekta poljoprivrednicima, konsultantima i zadrugama iz opštine Ruma, kako bi se podigla njihiva svest u vezi sa upotrebom satelitskih podataka u poljoprivredi i kako bi se podstaklo njihovo interesovanje za aktivno učestvovanje u kreiranju APOLLO usluga.
Glavne crte APOLLO projekta su bile predstavljene iz perspektive pilot partnera (UPOR) i tehničkog partnera (UBFCE). Usledila je otvorena diskusija, u toku koje su poljoprivrednici, konsultanti i predstavnici zadruga imali šansu da izraze svoje mišljenje o APOLLO konceptu i da postave pitanja. Zainteresovanim poljoprivrednicima je data prilika da pregledaju neke podatke i proizvode na sopstvenim poljoprivrednim parcelama. Materijal za demonstraciju se sastojao od skorašnjih Sentinel-2 podataka i neke dobijene indekse vegetacije, koji su pripremljeni posebno za događaj.

Sastanak u Rumi je sam jedan primer na koji su način poljoprivrednici i poljoprivredni konsultanti uključeni u razvoj APOLLO usluga. Ako ste poljoprivrednik ili konsultant, let us know your views, or podelite sam nama vaše vidike ili se prijavite da postanete probni korisnik budućih usluga.