APOLLO JE INOVACIJSKI PROJEKAT KOJI FINANSIRA EVROPSKA UNIJA I KOJI RAZVIJA SAVETODAVNE USLUGE U POLJOPRIVREDI KOJE SU NAMENJENE TRŽIŠTU I ZASNOVANE NA BESPLATNIM I OTVORENIM PODACIMA OBSERVACIJA ZEMLJE

APOLLO Projekat

APOLLO projekat ima za cilj da približi koristi precizne poljoprivrede poljoprivrednicima kroz priuštive informacione usluge, tako što će u velikoj meri koristiti besplatne i otvorene podatke Observacija Zemlje, kao što su oni koje obezbeđuje Kopernikus program Evropske unije. Kroz monitoring rasta i zdravlja useva, obezbeđivanje saveta kada da se navodnjavaju iorupolja i kroz procenu veličine nečije žetve ove usluge će pomoći poljoprivrednicima da donose bolje odluke. Konačno, ove intervencije bi trebale da dovedu do manjih poljoprivrednih unosa a viših prinosa – stoga do povećane profitabilnosti i konkurentnosti.

APOLLO je istraživački i razvojni projekat koji ko-finansira program Evropske unije Horizon 2020, pod posebnom grupom aktivnosti koje se nazivaju Inovacijske akcije. Inovacijske akcije su osmišljene da pruže podršku testiranju, pilot aktivnostima, marketingu novih tehnologija, proizvoda i usluga, i očekuje se od njih da rezultiraju u rešenjima spremnim za tržište na kraju projekta. Takvi projekti su ko-finansirani, sa 70% troškova koje snosi Evropska unija. APOLLO projekat je finansiran pod pozivom iz 2015 godine „Donošenje aplikacija Observacija Zemlje na tržište (EO-1-2015).

APOLLO projekat okuplja devet partnera iz pet Evropskih zemalja (Austrija, Belgija, Grčka, Španija, i Srbija) i kombinuje ekspertizu u poljoprivrednim modelima, poljoprivrednim uslugama, nauci o zemljištu, daljinskim senzorima, Observaciji Zemlje i razvoju IT rešenja/platformi. Konzorcijum je ponosan što je uključio dva udruženja poljoprivrednika – Poljoprivrednu zadrugu Pella iz Grčke i Udruženje poljoprivrednika opštine Ruma iz Srbije, koje će izvršiti pilot testiranje rane verzije usluga. Treći pilot će biti sproveden u Španiji.


PRIKAZ POSLA

APOLLO projekat je struktuiran u sedam komplementarnih i međupovezanih radnih paketa (RP).

RP1 Menadžment projekta

CILJEVI

Zadaci i aktivnosti koji su uključeni u RP1 će osigurati ispunjenje projektnih ciljeva na vreme i u okviru budžetskih ograničenja. Bavi se finansijskim upravljanjem, koordinacijom u okviru projektnog tima i između projektnog konzorcijuma i eksternim organizacijama, kontrolom kvaliteta isporučenih dokumenata i reprezentacijom konzorcijuma u odnosu na Istraživačku izvršnu agenciju.

UKLJUČENI PARTNERI

Vodeći:

DRAXIS Logo

Doprinosi: 

Starlab Logo
TUW Logo
UBFCE Logo
Agricultural University Of Athens Logo
evenflow-blue
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo
RP2 Potrebe i specifikacije korisnika

CILJEVI

Cilj ovog radnog paketa je da identifikuje, analizira i postavi kao prioritet potrebe korisnika u tri pilot zemlje sa uzimanjem u obzir poljoprivrednih usluga zasnovanih na Observacijama Zemlje, da prevede ove zahteve u tehničke specifikacije i da definiše upotrebne slučajeve za validaciju ovih usluga.

Kao ključni deo ovog radnog paketa, različiti pristupi se primenjuju kako bi se definisali zahtevi korisnika. Specifično, sprovedeni su polu-struktuirani upitnici i ankete za fokus grupe u tri pilot mesta kako bi se identifikovali ti isti pristupi. Takođe, beta-testiranje stejkholdera će pomoći u procesu zajedničkog stvaranja platforme.

UKLJUČENI PARTNERI

Vodeći:

Agricultural University Of Athens Logo

Doprinosi: 

DRAXIS Logo
Starlab Logo
TUW Logo
UBFCE Logo
evenflow-blue
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo
RP3 Proizvodni podaci observacije Zemlje

CILJEVI

Ovaj radni paket će koristiti podatke Observacija Zemlje, meteorološke i pomoćne podatke kako bi proizveo – na visoko automatizovan način – seriju proizvodnih podataka koji opisuju poljoprivredne parametre kao što su vlažnost zemljišta, temperatura, padavine, stanje useva i biomasa. Radni paket će osigurati da su ovi podaci obrađeni tako da su uporedici u prostoru i vremenu. Podaci će biti validirani u smislu kompletnosti, preciznosti i tačnosti u odnosu na prostorno-vremensku ciljnu skalu APOLLO usluge.

UKLJUČENI PARTNERI

Vodeći:

Agricultural University Of Athens Logo

Doprinosi:

DRAXIS Logo
Starlab Logo
TUW Logo
UBFCE Logo
evenflow-blue
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo
RP4 Razvoj usluga dodate vrednosti

CILJEVI

U ovom radnom paketu, set usluga za male poljoprivrednike i agronomiste će biti definisan i razvijen. Ove usluge će koristiti podatke koji su razvijeni u RP 3, integrisani u moderne agronomske modele. Usluge će biti razvijene na skalama polja i pod-polja (specifično za određeno mesto) kako bi se omogućila upotreba prakse precizne poljoprivrede.

UKLJUČENI PARTNERI

Vodeći:

Agricultural University Of Athens Logo

Doprinosi: 

DRAXIS Logo
UBFCE Logo
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo
RP4 Razvoj usluga dodate vrednosti

CILJEVI

radni paket će za rezultat imati APOLLO platformu: osnovni sistem koji će upravljati pružanjem usluga. Radni paket će postaviti okvir arhitekture sistema i integracije za ugrađivanje podataka i usluga razvijenih u radnim paketima RP3 i 4. Platforma će biti testirana, proverena i adaptirana na osnovu povratnih informacija dobijenih iz pilot aktivnosti. Krajnji proizvod će biti web, mobilna i/ili tablet aplikacije koje će ponuditi visok kvalitet, poljoprivredne usluge krajnjim korisnicima.

UKLJUČENI PARTNERI

Vodeći:

DRAXIS Logo

Doprinosi: 

Starlab Logo
UBFCE Logo
Agricultural University Of Athens Logo
evenflow-blue
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo
RP6 Rad i evaluacija pilota

CILJEVI

Ovaj radni paket će omogućiti da se APOLLO usluge testiraju i procene u kontekstu tri pilo zemlje u Španiji, Grčkoj i Srbiji. Povratne informacije iz pilot istraživanja će omogućiti da se usluge poboljšaju. Trening će biti obezbeđen za stejkholdere gde je ovo određeno neophodnim.

UKLJUČENI PARTNERI

Vodeći:

UBFCE Logo

Doprinosi: 

DRAXIS Logo
Starlab Logo
TUW Logo
Agricultural University Of Athens Logo
evenflow-blue
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo
RP7 Korišćenje i komunikacija

CILJEVI

Cilj ove aktivnosti je dvostruki: da se razume komercijalna okolina i da se razviju soldine strategije korišćenja za komercijalizaciju usluga nakon završetka projekta, i krajnje da se osnaži održiva baza mušterija kroz komunikaciju rezultata i benefita projekta kroz relevantne ciljne publike, i podizanjem svesti među drugim ključnim stejkholderima, akademskim građanima i opštom javnosti. Tim RP 7 će identifikovati i proceniti potencijalne poslovne modele (cene, finansiranje, strategije prodaje), razumeti zahteve rada (nove pravne entitete, sporazume) i analizirati teme koje imaju veze sa upravljanjem znanjem i intelektualnom svojinom.

UKLJUČENI PARTNERI

Vodeći: 

evenflow-blue

Doprinosi: 

DRAXIS Logo
Starlab Logo
TUW Logo
UBFCE Logo
Agricultural University Of Athens Logo
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo

VREMENSKI OKVIR

Glavne ključne tačke APOLLO projekta su predstavljene na vremenskom okviru ispod:

Vremenskom okviru


REZULTATI

Objavljeni, javni proizvodi APOLLO projekta su obezbeđeni ispod. Tabela će biti ažurirana kada više proizvoda postane dostupno:

D1.2 Izveštaj o sastancima Savetodavnog odbora
D1.3 2. izvještaj o sastancima Savjetodavnog odbora
D1.4 3. izveštaj sa sastanaka Savetodavnog odbora
D1.5 4. izveštaj sa sastanaka Savetodavnog odbora

Ovaj dokument će biti ažuriran ovde nakon predaje.

D1.6 1. Plan upravljanja podacima
D1.7 2. Plan upravljanja podacima
D1.8 3. Plan upravljanja podacima

Ovaj dokument će biti ažuriran ovde nakon predaje

D2.1 Izveštaj o zahtevima korisnika
D2.3 Izveštaj o zajedničkom stvaranju usluga
D3.6 Plan validacije
D5.2 Prva verzija integrisane i testirane APOLLO platforme
D5.3 Finalna verzija integrisane i testirane APOLLO platforme

Daunlodovati rezultat

D6.1 Pilot plan i metodologija evaluacije
D6.2 APOLLO trening materijal
D6.3 Drugi APOLLO trening materijal

Daunlodovati rezultat

D6.4 Izveštaj o validaciji
D6.5 1. izvještaj o srednjoj evaluaciji
D6.6 2. izvještaj o srednjoj evaluaciji

Daunlodovati rezultat

D6.7 Izvještaj o validaciji

Daunlodovati rezultat

D7.1 1. Širenje, komunikacija i marketing plan
D7.2 2. Širenje, komunikacija i marketing plan
D7.5 Izvještaj o analizi tržišta i konkurentnom okruženju

Ovaj dokument će biti ažuriran ovde nakon predaje

D7.6 Paket diseminacije
D7.7 1. izvještaj o diseminaciji
D7.8 2. izvještaj o diseminaciji
D7.9 3. Izvještaj o diseminaciji

Ovaj dokument će biti ažuriran ovde nakon predaje


TIM

APOLLO projekat okuplja devet partnera iz pet Evropskih zemalja (Grčka, Španija, Austrija, Belgija i Srbija) i kombinuje ekspertizu u agronomiji, poljoprivrednim uslugama, nauci o zemljištu , udaljenim senzorima i Observacijama Zemlje

APOLLO Consortium group photo at Kick-Off Meeting (not all participants present)
Fotografija APOLLO grupe na uvodnom sastanku (nisu svi učesnici prisutni)

Konzorcijum je ponosan što je uključio dva udruženja poljoprivrednika – Poljoprivrednu zadrugu Pella iz Grčke, i Udruženje poljoprivrednika opštine Ruma iz Srbije, koji će uraditi pilot testiranja rane verzije usluge. Treće pilot istraživanje će biti urađeno u Španiji.

DRAXIS Logo
Starlab Logo
TUW Logo
UBFCE Logo
Agricultural University Of Athens Logo
evenflow-blue
AgriSat logo
UPOR Logo
ACPELLA Logo

 

Saznajte više o APOLLO konzorcijumu (en).


Savetodavni Odbor

Savetodavni odbor APOLLO projekta obezbeđuje visoko kvalitetno upravljanje napretkom projekta. Članovi Savetodavnog odbora su prikazani ispod.

Ms. Paula Antunes

Paula Antunes je redovni profesor na Odeljenju za Životnu sredinu i inženjerstvo u Lisabonu. Ona predaje Upravljanje životnom sredinom, Korporativno upravljanje životnom sredinom, Ekološku ekonomiju i Nauku o održivosti na master i na doktorskim programima. Trenutno je Direktor Centra za Istraživanja životne sredine i održivosti, klasifikovana kao Odlična u okviru Programa de Financiamento Plurianual de Unidades de I&D i Fondacije za nauku i tehnologiju (FCT-MCTES). Ona ima osnovu u inženjerisngu životne sredine i značajno iskustvo u razvijanju multidisciplinarnog istraživanja i koordinaciji timova multidisciplinarnih istraživanja na prožimanju između prirodnih i društvenih nauka. Njeni interesi istraživanja su orijentisani oko ekološke ekonomije sa naglaskom na procenu održivosti, modelima dinamike sistema, upravljanje životnom sredinom i metodama i alatima za uključivanje stejkoholdera u planiranje životne sredine i podršku donošenju odluka. Ona je koordinarala i učestvovala na nekoliko istraživačkih projekata, koje je finansirala Evropska Komisija i Portugalska Fondacija za Nauku i tehnologiju Portuguese Foundation for Science and Technology. Takođe je učestvovala u brojnim istraživanjima za javne i privatne organizacije, koje se tiču procene životne sredine, podršci razvoju i implementaciji politika životne sredine, monitoringa održivosti i postavljanje standarda vrednovanja. Ona je bila autor i ko-autor značajnog broja publikacija u stručno ocenjenim časopisima i knjigama i učestvovala je na naekoliko nacionalnih i međunarodnih skupova stručnjaka. Ona je urednik saradnik na Ekološkim naukama i bila je podpredsednik Evropskog društva za ekološke nauke (ESEE) između 2006-i 2009 i bila je član Odbora Međunarodnog društva za <a href="http://www.isecoeco.org/"ekološke nauke (ISEE) (2002-2004). Bila je član Portugalskog saveta za održivi razvoj između 2009 – i 2011 i član je Naučnog Veća za prirodne resurse i životnu okolinu portugalske fondacije za nauku i tehnologiju.

Mr. Claus Aage Grøn Sørensen

claus

Claus Grøn Sørensen je viši naučnik/šef istraživačke jedinice odeljenja za upravljanje operacijama Odeljenja za inženjerstvo, Aarhus univerziteta u Danskoj. On je doktorirao na Upravljanju proizvodnjom i operacijama. Ima preko 25 godina iskustva u upravljanju proizvodnjom i operacijama, analizi odluka, modelima informacija, analizom sistema, simulacijom i modelima aplikacije tehnologija u poljoprivredi. Njegove oblasti istraživanja uključuju analizu resursa i optimizacije, analize celih farmi i optimizaciju, izvodljvost uvođenja robotskih sistema u poljoprivredi, razvoj upravljanaja informacionih sistema i pametnih aplikacija (e.g. FP7, FutureFarm, AgriFood2). HUčestvovao je kao koordinator projekta, koordinator radnog paketa ili kao koordinator partnera na više međunarodnih projekata. On je autor više 350 članaka u stručno ocenjenim časopisima i konferencijama. On je trenutno Predsednik i danski predstavnik Izvršnog veća evropskog društva inženjera poljoprivrede Executive Council of the European Society of Agricultural Engineers (EugAgEng) i Počasni predsedavajući za međunarodnu komisiju inženjera poljoprivrede sektora V upravljanja sistemima .


Povezani Projekti

Sledeći istraživački projekti su u vezi sa aktivnostima koje sprovodi APOLLO:

  • SmartAKIS, Smart Farming Thematic Network.
  • FATIMA, Alati u poljoprivredi za eksterne hranljive inpute i upravljanje vodama (2015-2018).
  • SIRIUS, Održivo upravljanje navodnjavanjem i upravljanje rečnim koritima za implementaciju usluga namenjenim korisnicima (2010-2013).
  • ENORASIS, Optimizacija životne sredine upravljanja navodnjavanjem sa kombinovanom upotrebom i integracijom preciznih podataka dobijenih sa satelita, unapređenih modela, kontrole procesa i poslovne inovacije (2012-2014).

APOLLO projekat objavljuje dvomesečnu novinsku brošuru kako bi objavio događaje i izveštaje o napretku. Pretplatite se ovde da biste ostali informisani!

Da li ste poljoprivrednik? Popunite Anketu o zahtevima korisnika i recite nam šta biste voleli da vidite u budućoj APOLLO platformi.

APOLLO će lansirati svoje inicijalne usluge u aprilu 2017. Prijavite se među prvima da biste isprobali nove usluge!