ŠEST USLUGE APOLLO PROJEKTA PRUŽAJU PODRŠKU BOLJEM DONOŠENJU ODLUKA I OPTIMALNOJ UPOTREBI POLJOPRIVREDNIH INPUTA, SMANJENJU OTPADA I POVEĆANJU PRINOSA.

USLUGE

Šest usluge Αpollo projekta pružaju podršku boljem donošenju odluka i optimalnoj upotrebi poljoprivrednih inputa, smanjenju otpada i povećanju prinosa.

Saznajte kada da orete za najbolje rezultate, izbegavajući degradaciju zemljišta i štedeći energiju.

Saznajte kada i na koji način da navodnjavate svoje useve, smanjite otpad i izbegnete prekomerno navodnjavanje.

Držite na oku stanje i zdravlje useva od pojavljivanja do žetve.

Analizirajte produktivnost polja i donosite bolje odluke o tome da li da prodajete ili da skladištite.

Prognoze vremena i upozorenja na veće vremenske neprilike.

Analizirajte prošlost polja da biste bolje razumeli njegovu budućnost.


Raspored Oranja

Oranje je praksa pripreme zemljišta za sadnju koja se obično izvodi koristeći posebne implemente za oranje. Količina vode u zemljištu ja važan faktor za efikasno oranje.
Ako se zemljište ore kada je sadržaj vode viši nego viša poljski vodni kapacitet zemljišta, može se napraviti veliko grumenje zemlje, i može se pojaviti strukturna šteta na zemljištu, što će ometati rast biljke i dovesti do nejednakog rasporeda. Ako je s druge strane sadržaj vode manji nego niži poljski vodni kapacitet zemljišta, oranje zahteva prekomernu energiju i prašina se stvara što dovodi do ozbiljne degradacije zemljišta. Ovo je glavna pretnja održivosti poljoprivrede i kvalitetu životne sredine. Oba problema se mogu minimizirati ako se zemljište ore u vreme kada je sadržaj zemljišta između prihvatljivih nivoa vlažnosti zemljišta.

APOLLO usluga Raspored Oranja može da pruži informacije kada treba izvesti oranje, prema sadržaju vode u zemljištu. Poljoprivrednik će moći da proceni da li je moguće da primeni oranje zemljišta i da identifikuje tačke gde se zemljište ne može tretirati na nivoima ispod parcele (npr. tačke sa blatom).

Degradacija zemljišta zbog nepravilnog oranja na niskom nivou vlažnosti u zemljištu
Traktor koji se zaglavio u blatu zbog viskog nivoa vlažnosti u zemljištu

Raspored Navodnjavanja

Navodnjavanje u poljoprivredi koristi više vode na globalnom nivou nego bilo koja druga aktivnost, i stoga, poboljšanje efikasnosti upotrebe vode ostaje globalni prioritet. Raspored navodnjavanja znači korišćenje sasvim dovoljnje količine vode u pravom trenutku, uzimajući u obzir stanje useva, sadržaj vlažnosti zemljišta i vremenske uslove. Trenutne prakse rasporeda navodnjavanja uključuju niz skupih i vremenski zahtevnih metoda i opreme da bi se odredila vlažnost zemljišta i potrebe useva za vodom uključujući metodu procene rukom, tenzometar, meteorološke stanice, blokatora električne otpornosti, komore sa pritiskom i infracrvene termometre. APOLLO nudi priuštive alternative ovim praksama.

APOLLO usluga Raspored Navodnjavanja određuje tačnu frekevenciju i trajanje navodnjavanja kako bi se izbegli problemi na usevima prekomernu ili nedovoljnu primenu vode.

Well-irrigated crops
Dobro navodnjava usevi
Uvenuli usevi zbog nedostatka vode
Prekomerno navodnjavani usevi
Prekomerno navodnjavani usevi

Monitoring Rasta Useva

APOLLO usluga Monitoringa Rasta Useva skuplja osnovne informacije o stanju useva (status, trendove rasta) u toku biološkog ciklusa. Indirektno, monitorin rasta useva može pomoći u preciziranju različitih zona upravljanja za aplikaciju varijabilne upotrebe đubriva i proizvoda za zaštitu biljaka. Trenutne metode za monitoring rasta useva uključuju skupe i vremenski zahtevne studije iz vazduha ili na polju koje uključuju mnoge različite merne instrumente, kao što su hiperspektralne kamere.

APOLLO usluga Monitoringa Rasta Useva će omogućiti poljoprivrednicima da paze na status svojih useva od pojavljivanja do žetve, i da obezbedi rana upozorenja u slučaju invazija i deficita u ishrani.

Wheat crop in healthy development
Pšenica u zdravom razvoju
Wheat with fungal infestation
Pšenica koja je zaražena glivicama

Procena Prinosa Useva

Procena prinosa useva je važna za analizu i upoređivanje produktivnosti polja ali takođe omogućava poljoprivrednicima da odluče na nivou farme da li da prodaju ili skladište svoje proizvode, što omogućava efikasan transport od farme do industrije. Trenutno, procena prinosa useva se većinom izvodi kroz vremenski zahtevna i skupa uzorkovanja zemljišta što uključuje merenja težine biomase i veličinu zrna.

APOLLO usluga Procene Prinosa useva predviđa prinos useva pre žetve, omogućavajući procenu očekivanog prihoda poljoprivrednika, kao i omogućavanje adaptiranosti useva i/ili varijeteta to koji će se procenjivati u kombinaciji sa uslugom Monitoringa Rasta Useva.

xdrxjcdedci-gozha-net


PROGNOZA VREMENA I UPOZORENJA

Vreme je velika briga za sve farmere. Vreme postaje sve nepredvidljivije. Operacije na farmama su direktno zavisne od vremenskih uslova i farmeri treba da prilagode svoje prakse tome. “The APOLLO Weather Forecast and Alerts service” (“APOLLO” usluga “Prognoza vremena i upozorenja” – prim. prev.) obezbeđuje prognoze vremena na visoko-lokalizovanom nivou. Usluga pokazuje vremenske uslove kao što su temperatura, vlažnost i vektorski vetar na 2 m visine, padavine itd. i agrometeorološka merenja (kao što je trajanje ostataka vlage na listovima) na nivou polja. Osim toga, upozorenja i obaveštenja informišu farmere u slučaju snažnih vremenskih neprilika kao što su oluje sa gradom, mraz, talasi vreline, mećave, munje i jaki vetrovi. Padavine i temperature se prognoziraju za sedam narednih dana.

“APOLLO” usluga “Prognoza vremena i upozorenja” obezbeđuje visoko-lokalizovane dnevne meteorološke prognoze i druge meteorološke uslove na nivou polja i upozorenja o snažnim vremenskim neprilikama koja su skoro u realnom vremenu.

Oblaci se pojavljuju odjednom na nebu koje je pre toga bilo vedro u La Mancha, Španija (Zasluge: “AgriSat”)

ZONIRANJE UPRAVLJANJA FARMAMA

Analizirajući istorijske podatke o indeksima vegetacije, “APOLLO Farm Management Zoning” (“APOLLO” Zoniranje upravljanja farmama – prim. prev.) identifikuje modele performansi biljaka unutar polja, koje se ponavljaju tokom sezona. Ova područja koja se obično prikazuju se definišu u zone unutar polja koje imaju međusobno različite potrebe. Usklađivanjem upravljanja poljima sa ovim razlikama, to jest usvajanjem precizne poljoprivrede može da se poboljša produktivnost polja, što dovodi do viših prinosa i prinosa višeg kvaliteta. Usluga koristi “Normalised Difference Vegetation Index (NDVI)” (“Normalizovani indeks razlika u vegetaciji” (“NDVI”) – prim. prev.) kao osnovu, sa komparativnom analizom po godinama (to jest istorijskim podacima) koja pokazuje zone koje se obično prikazuju. Te zone se prezentuju korisnicima ove usluge kroz komponentu vizualizacije mape sa mreže tako što se pojavljuju kao odvojeni sloj poligona preko baznog satelitskog sloja. Kao rezultat toga, farmer može da prilagodi tretmane (napr. veće đubrenje u delovima gde ga nema dovoljno) i upravljačke zadatke (napr. bolja procena o tome kada će grožđe da sazri na polju) u okviru svojih polja da bi se poboljšala količina i kvalitet prinosa i tako maksimizovao prihod.

“APOLLO” Zoniranje upravljanja farmama pruža mogućnost tretiranja područja sa sličnim karakteristikama, “upravljačkih zona” pojedinačno i da se dobije najviše od kapaciteta polja bez preterane upotrebe inputa.

Rape flowering in Tarazona de la Mancha, Albacete, Spain (Credits: AgriSat)

APOLLO projekat objavljuje dvomesečnu novinsku brošuru kako bi objavio događaje i izveštaje o napretku. Pretplatite se ovde da biste ostali informisani!

Da li ste poljoprivrednik? Popunite Anketu o zahtevima korisnika i recite nam šta biste voleli da vidite u budućoj APOLLO platformi.

APOLLO će lansirati svoje inicijalne usluge u aprilu 2017. Prijavite se među prvima da biste isprobali nove usluge!