Zašto je potrebno da poboljšate svoju praksu oranja – i na koji način APOLLO može da pomogne!

Oranje Oranje je postalo neodvojiv deo proizvodnje biljaka još od najranijih dana poljoprivrede. Oranje je prvi zadatak na početku poljoprivredne sezone. To je praksa pripreme zemljišta za sadnju, koja se obično radi na farmama koristeći posebne dodatke za oranje.


Visoki prinosi su obično povezani sa dobro obrađenim zemljištem, gde se obezbeđuje odgovarajuća okolina za seme da klija i korenje da raste. Dodatno, oranje može da pomogne da se kontrolišu korovi, onemogući životni ciklus štetočina, daju hranljive materije zemljištu, i da se upravlja žetvenim ostacima. Oranje utiče na radno stanje zemljišta i na taj način potencijalno utiče na sve druge operacije na polju: količinu potrebne vode za navodnjavanje, količinu pesticida, kao i drugih suplemenata hranljivim materijama. Prema anketi zahteva korisnika, identifikovano je da su oranje i prskanje operacije koje se obavljaju najčešće od strane poljoprovrednika u toku perioda rasta biljke, nezavisno od njenog tipa. Dodatno, otkriveno je da poljoprivrednici koji primenjuju konzervativnu poljoprivredu mogu da odluče da ne primenju oranje oupšte. Sa druge strane, poljoprivrednici koji praktikuju intenzivniju poljoprivredu (npr. u Španiji) izvode veliki broj takvih operacija godišnje. Očigledno je da oranje igra centralnu ulogu kroz poljoprivrednu sezonu.

Održavanje zemljišta zdravim znači veće prinose
Kvalitet oranja je suštinski kako bi biljka kompletirala svoj biološki ciklus. Oranje stvara povoljne uslove za rast i promoviše održivost plodnosti zemljišta. Količina vode u zemljištu je važna odluka efikasnog oranja. Ako se zemljište ore kada je sadržaj vode viši od gornjeg plastičnog limita zemljišta, veliki grumeni zemlje se mogu stvoriti i strukturna šteta se može pojaviti na zemljištu, što će sprečiti rast biljke i dovesti do neravnog rasporeda. Ako je, s druge strane, sadržaj vode manji od plastičnog limita zemljišta, oranje zahteva prekomernu energiju i stvara se prašina što rezultira ozbiljnom degradacijom zemljišta. Ovo je glavna pretnja poljoprivrednoj održivosti. Kada se oranje izvodi kada su uslovi vlažnosti zemljišta optimalni, smanjuje se degradacija zemljišta, i poboljšava se energetska efikasnost. Zdravo zemljište omogućava infiltraciju vode, penetraciju korena i pojavu razmene vazduha, dok se stvaraju najbolji uslovi za klijanje i rast.
Kao što je prethodno spomenuto, oranje utiče na mnoge parametre zemljišta koji su suštinski za efikasnost inputa u usevima kao što su đubriva i pesticidi, unos vode i transpiracija biljke, biofizičke osobine i procese, emisije gasova zelene bašte itd.

Smanjivanje troškova i smanjenje emisija
Od svih praksi u upravljanju farmom, oranje može da ima najveći uticaj na životnu sredinu. Jedan od aspekata neefikasnih praksi oranja je degradacija zemljišta. Oranje zahteva najviše energije stoga je i najskuplja operacija na polju. Oranje može da potroši više od 50% ukupne potrošnje goriva u toku sezone rasta i razvoja biljke. Neki poljoprivrednici ne oru svoje zemljište, kako bi smanjili degradaciju zemljišta i kako bi smanjili troškove. Međutim, nije samo oranje operacija koje može da implicira druge važne rizike za životnu sredinu. U poslednjih nekoliko godina, dokazano je da u poređenju sa nekim praksama koje ne zahtevaju oranje, oranje smanjuje količinu azotsuboksida koji se oslobađa u atmosferu po hektaru do 66%. Ovo je značajno, uzimajući u obzir da je azotsuboksid jedan od najsnažnijih gasova zelene bašte, koji zarobljava 300 puta više toplote nego ugljen dioksid. Stoga, postaje očigledno da poboljšane prakse oranja mogu da budu bolje rešenje koje bi pomoglo za smanjivanje potrošnje goriva i emisije ugljen dioksida nego da se ne ore uopšte.

Okretanje organskom
Organska poljoprivreda- smanjivanje upotrebe štetnih hemikalija i održavanje životne sredine i poljoprivrede. Dva glavna problema sa kojima poljoprivrednici moraju da se izbore bez pomoći pesticida i herbicida su korovi i štetočine. Česta tehnika za ove probleme je oranje. Sa jedne strane, korovi mogu biti domaćini štetočina i bolesti i na taj način kontrola korova može da pomogne u kontroli štetočina. Tako da umesto prskanja pesticidima, organski poljoprivrednici prosto oru čak i više nego standardni poljoprivrednici. Međutim, tako često oranje može da poveća negativne efekte na kvalitet zemljišta i može da se pokaže skupo zbog dodatnih troškova mehanizacije i dodatnih zahteva rada. Proizvođači bi trebalo da uzmu u obzir uticaj održivosti čestog oranja na kvalitet zemljišta i upravljanje resursima.

Trenutne prakse
Poljoprivrednici generalno odlučuju kada je najbolje da oru na osnovu svog iskustva. Četiri problema se najčešće uzimaju u obzir: 1) vreme, 2)vlažnost zemljišta, 3)trenutni mesec, 4)koje operacije se planiraju posle oranja i koliko brzo će postati moguće da se izvode nakon oranja. Na primer, neprikladno oranje može da dovede do odlaganja operacije sejanja. Sejanje kasnije nego sejanje u pravo vreme može do dovede do smanjenja prinosa zbog toga što biljka nema koristi od svog genotipskog kapaciteta za prinose.
Obično, odluka o tome da li treba orati se donosi na polju koristeći metodu pipanja zemljišta, što naravno znači da mora fizički da se bude prisutno na polju. Na osnovu ovoga, poljoprivrednik odlučuje da li da ore odmah ili ne. Ako se primene najbolje prakse upravljanja, mogu se smanjiti troškovi goriva i radne snage, dok se istovremeno izbegavaju operacije oranja niskog kvaliteta koje mogu rezultirati smanjenjem prinosa.

Na koji način poljoprivrednici mogu imati koristi od APOLLO usluge rasporeda oranja?
APOLLO pomaže poljoprivrednicima da održivo upravljaju svojim poljima i da stvore uslove za smanjivanje troškova i omogućiće veće prinose. Obezbeđivanjem informacije u bilo koje doba dana i bilo gde kada bi trebalo primeniti oranje, poljoprivrednici će moći da donose bolje odluke. Saveti koje pruža APOLLO mogu da pomognu poljoprivrednicima da poboljšaju upotrebu resursa. Oni će moći bolje da procene kada da primene oranje i da identifikuju radno stanje zemljišta na polju. Stoga će moći da odmah reše probleme koje oranje može da reši npr. oblasti koje zahtevaju drenažu.

Trenutno, ne postoji upotreba aplikacije ili alata za upravljanje farmom na tržištu koje bi pomogle poljoprivrednicima da naprave raspored operacija oranja.

Dugoročni benefiti Benefiti
Smanjiti troškove
  • Manje goriva
  • Manje potrebe za navodnjavanjem
  • Manje pesticida
  • Manje vode i habanja mehanizacije
  • Niži torškovi održavanja mehanizacije
  • Povećan prinos
Životna sredina
  • Manje N2O emisije
  • Manje CO2 emisije
  • Manje potrebe za navodnjavanjem
  • Manje pesticida

APOLLO usluga Rasporeda oranja će pomoći poljoprivrednicima da smanje potrošnju goriva u toku oepracija na polju, da poboljšaju radno stanje zemljišta i potencijalno da održe resurse od sejanja do žetve.

 

Hteli bismo da se zahvalimo gospodinu Zisis Tsiropoulos (Agronom), gospodinu Evangelos Anastasiou (Agronom) i doktoru Spyros Fountas (Ekspertu za preciznu poljoprivredu) sa Poljoprivrednog fakulteta u Atini, for their scientific contribution to this article.

Image credits: Zbysiu Rodak (https://unsplash.com/@zbigniew)

 

*žetvenih ostatke može uzrokovati probleme prilikom sjetve. Oranje može pomoći da upravljaju žetvenih ostataka uključivanjem ih u zemlju i na taj način izbjegavanje problema prilikom sjetve.